Khác biệt giữa các bản “Hải Hậu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Ngày 26-2-1997, 6 xã: Trực Thái, Trực Phú, Trực Đại, Trực Hùng, Trực Cường trả lại về huyện [[Trực Ninh]]; cùng năm, chuyển xã Hải Thịnh thành thị trấn Thịnh Long.
 
Dự kiến sau năm 2020, xã Hải Toàn sẽ được sáp nhập vào xã Hải An.
 
== Giao thông ==