Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* {{trang web chính thức|1=http://www.statehouse.gov.sl/}}
* [http://www.sierraleone.com SierraLeone.com]
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
 
{{Châu Phi}}
{{Khối thịnh vượng chung Anh}}
{{OIC}}
{{Liên minh châu Phi}}
 
{{thể loại Commons|Sierra Leone}}
 
[[Thể loại:Sierra Leone| ]]