Khác biệt giữa các bản “Lâm Đồng”

 
===Tôn giáo===
Tính đến ngày [[1 tháng 4]] năm [[2009]], Toàn tỉnh Lâm Đồng có 12 [[Tôn giáo]] khác nhau chiếm 599.461 người. Trong đó, nhiều nhất là [[Công giáo]] có 303.761 người, [[Phật giáo]] có 199.255 người, [[Tin Lành tại Việt Nam|Tin Lành]] có 83.542 người, [[Cao Đài]] có 12.606 người, cùng các tôn giáo khác như [[Phật giáo Hòa Hảo]] với 103 người, Hồi Giáo có 75 người, [[Bà-la-môn|Bà La Môn]] có 72 người, 27 người theo [[Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa]], 11 người theo [[Minh Sư Đạo]], 5 người theo đạo [[Bahá'í tại Việt Nam|Bahá'í]], 3 người theo [[Minh Lý Đạo]], 1 người [[Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam]]<ref name="dstcdtvn"/>. Hiện tại (2019), Lâm Đồng là địa phương có số dân theo đạo Công giáo lớn thứ tư cả nước (sau [[Đồng Nai]], [[Thành phố Hồ Chí Minh]] và [[Nam Định]]) và đông nhất Tây Nguyên với 382,262 giáo dân, chiếm 29,5% dân số trong toàn tỉnh, cũng là địa phương có số dân theo Phật giáo lớn nhất Tây Nguyên với hơn 200222.000 Phật tử và cũng là địa phương có số dân theo đạo Tin Lành lớn thứ ba Tây Nguyên cũng như cả nước sau [[Đắk Lắk]] và [[Gia Lai]] với hơn 90110.000 tín hữu.
 
==Y tế & giáo dục==