Khác biệt giữa các bản “Bắc Giang”

Trên địa bàn Bắc Giang có 6 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đông nhất là [[người Việt|người Kinh]], chiếm 88,1% dân số toàn tỉnh, tiếp đến là [[người Nùng]] chiếm 4,5%; [[người Tày]] 2,6%; [[người Sán Chay]] và [[người Sán Dìu]], mỗi [[dân tộc]] 1,6%; [[người Hoa]] 1,2%; [[người Dao]] 0,5%. Tỷ lệ nam giới chiếm khoảng 49,95% dân số, nữ giới khoảng 50,05% dân số. Số người trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 62,15% dân số, trong đó lao động được đào tạo nghề chiếm 28%; số hộ nghèo chiếm 7.2%.
 
Tính đến ngày [[1 tháng 4]] năm [[2009]], toàn tỉnh có 8 [[tôn giáo]] khác nhau đạt 23.606 người, nhiều nhất là [[Công giáo tại Việt Nam|Công giáo]] có 22.317 người, tiếp theo là [[Phật giáo Việt Nam|Phật giáo]] có 1.252 người. Còn lại các tôn giáo khác như [[Kháng Cách|đạo Tin Lành]] có 16 người, [[Hồi giáo tại Việt Nam|Hồi giáo]] có 10 người, [[Phật giáo Hòa Hảo]] có năm người, [[đạo Cao Đài]] có ba người, [[Minh Lý đạo]] có hai người và 1 người theo [[Bửu Sơn Kỳ Hương]].<ref name="dstcdtvn">[http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=12724 Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009], Tổng cục Thống kê Việt Nam.</ref> Hiện tại (2019), Bắc Giang là địa phương có số dân theo đạo Công giáo thưa nhất vùng trung du và miền núi phía Bắc với 3656.976 tín hữu, chiếm 3,2% dân số toàn tỉnh.
 
==Lịch sử==