Khác biệt giữa các bản “Gia Bình”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Địa lý ==
Huyện Gia Bình có vị trí địa lý:
{{Địa phương lân cận
|Bắc*Phía bắc giáp = Huyệnhuyện [[Quế Võ]]<br>với ranh giới là [[sông Đuống]]
|Giữa = Huyện Gia Bình
*Phía đông bắc giáp thành phố [[Chí Linh]], tỉnh [[Hải Dương]]
|Bắc = Huyện [[Quế Võ]]<br>[[sông Đuống]]
|Đông*Phía Bắcđông =giáp Thànhhuyện phố[[Nam Chí LinhSách]], tỉnh [[Hải Dương]]
|Nam*Phía nam giáp = Huyệnhuyện [[Lương Tài]]
|Đông = Huyện [[Nam Sách]], [[Hải Dương]]
|Tây*Phía tây giáp = Huyệnhuyện [[Thuận Thành]].
|Đông Nam =
|Nam = Huyện [[Lương Tài]]
|Tây Nam =
|Tây = Huyện [[Thuận Thành]]
|Tây Bắc =
}}
 
== Lịch sử ==