Khác biệt giữa các bản “Danh sách màu”

Khthg
n (Đã khóa “Danh sách màu” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:38, ngày 8 tháng 8 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:38, ngày 8 tháng 8 năm 2019 (UTC))))
(Khthg)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Danh sách màu dùng trên web ==
{| cellpadding=0 border=0 cellspacing=10 style="font-size:10pt; font-family:Courier New,Courier, monospace; border:1px solid #999; padding:2px;"
|Tôm
|
{| cellpadding=1 border=0 cellspacing=0
!colspan=2 style="font-family:Arial, sans-serif"|Theo tông
Người dùng vô danh