Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
* [[Phan Quang Tiệp]], Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam
* [[Phạm Nam Tào]], [[Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam]]
 
==Đơn vị hành chính trực thuộc==
Huyện được chia thành 11 [[xã]]: [[Tịnh Bắc]], [[Tịnh Bình]], [[Tịnh Đông]], [[Tịnh Giang]], [[Tịnh Hà]] (huyện lỵ), [[Tịnh Hiệp]], [[Tịnh Minh]], [[Tịnh Phong]], [[Tịnh Sơn]], [[Tịnh Thọ]], [[Tịnh Trà]].
 
==Cơ sở giáo dục ==