Mở trình đơn chính

Sparrow

Gia nhập ngày 25 tháng 1 năm 2007
n
không có tóm lược sửa đổi
:Sống thiếu cân vàng tranh vẽ nhọ,
:Chết phơi nấm đất cỏ xanh rì.</div>
 
== Ảnh ==
<gallery>
Hình:Vo chong A Phu.jpg
Hình:Chung mot dong song.jpg
Hình:Chung toi muon song.JPG
Hình:Kim Xuan.jpg
Hình:Ai Lien.jpg
</gallery>
7.048

lần sửa đổi