Khác biệt giữa các bản “Chính phủ Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|'''Chủ tịch [[Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam]]'''
|GS. TS. [[Châu Văn Minh]]
|[[Tập tin:Châu Văn Minh.jpeg|100px]]
|
|
|Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI|Trung ương Đảng khóa XI]]