Khác biệt giữa các bản “Trịnh Cán”

không có tóm lược sửa đổi
| ghi chú hình = Chân dung Điện Đô vương Trịnh Cán và Đặng Tuyên phi trong ''Trịnh gia chính phả''.
| chức vị = [[Trịnh]] [[Vương (tước hiệu)|Vương]]
| tại vị = [[1767tháng 8]] năm [[1782]] – [[tháng 10]] năm [[1782]]<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20