Khác biệt giữa các bản “Danh sách màu”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 113.172.138.124 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01
n (Đã lùi lại sửa đổi của 113.172.138.124 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
Dưới đây là '''danh sách một số [[màu sắc|màu]]''' có tên gọi cụ thể.
 
== Các màu có tên cụ thể ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Tên
! width="80" | Màu
! align="center" | [[Số Hex]]
! align="center" | [[Mô hình màu RGB|RGB]]
! align="center" | [[Mô hình màu CMYK|CMYK]]¹
! align="center" | [[Không gian màu HSB|HSV]]
|-
| [[Hổ phách (màu)|Hổ phách]]
| bgcolor="#ffbf00" |
| #FFBF00
| 255, 191, 0
| 0, 25, 100, 0
| 45, 100, 100
|-
| [[Ametit (màu)|Ametit]]
| bgcolor="#9966cc" |
| #9966CC
| 153, 102, 204
| 40, 60, 20, 0
| 270, 50, 80
|-
| [[Xanh berin]]
| bgcolor="#7fffd4" |
| #7FFFD4
| 127, 255, 212
| 50, 0, 17, 0
| 160, 50, 100
|-
| [[Xanh da trời]]
| bgcolor="#007fff" |
| #007FFF
| 0, 127, 255
| 100, 50, 0, 0
| 210, 100, 100
|-
| [[Be (màu)|Be]]
| bgcolor="#f5f5dc" |
| #F5F5DC
| 245, 245, 220
| 4, 4, 14, 0
| 60, 10, 96
|-
| [[Nâu sẫm]]
| bgcolor="#3D2B1F" |
| #3D2B1F
| 61, 43, 31
| 0, 30, 49, 76
| 24, 49, 24
|-
| [[Đen]]
| bgcolor="#000000" |
| #000000
| 0, 0, 0
| 0, 0, 0, 100
| 0, 0, 0
|-
| [[Xanh lam]]
| bgcolor="#0000ff" |
| #0000FF
| 0, 0, 255
| 100, 100, 0, 0
| 240, 100, 100
|-
| [[Nâu]]
| bgcolor="#964b00" |
| #964B00
| 150, 75, 0
| 41, 71, 100, 0
| 30, 100, 59
|-
| [[Vàng da bò|Da bò]]
| bgcolor="#f0dc82" |
| #F0DC82
| 240, 220, 130
| 6, 14, 49, 0
| 49, 46, 94
|-
| [[Cam cháy]]
| bgcolor="#cc5500" |
| #CC5500
| 204, 85, 0
| 20, 67, 100, 0
| 25, 100, 80
|-
| [[Hồng y (màu)|Hồng y]]
| bgcolor="#c41e3a" |
| #C41E3A
| 196, 30, 58
| 0, 85, 70, 23
| 350, 85, 77
|-
| [[Đỏ yên chi]]
| bgcolor="#960018" |
| #960018
| 150, 0, 24
| 41, 100, 91, 0
| 350, 100, 59
|-
| [[Men ngọc (màu)|Men ngọc]]
| bgcolor="#ace1af" |
| #ACE1AF
| 172, 225, 175
| 21, 0, 19, 12
| 123, 24, 88
|-
| [[Anh đào (màu)|Anh đào]]
| bgcolor="#de3163" |
| #DE3163
| 222, 49, 99
| 13, 81, 61, 0
| 343, 78, 87
|-
| [[Xanh hoàng hôn]] <br><small>(chàm)</small>
| bgcolor="#007ba7" |
| #007BA7
| 0, 123, 165
| 100, 52, 35, 0
| 195, 100, 65
|-
| [[Xanh nõn chuối]]
| bgcolor="#7fff00" |
| #7FFF00
| 127, 255, 0
| 50, 0, 100, 0
| 90, 100, 100
|-
| [[Cô ban (màu)|Xanh cô ban]]
| bgcolor="#0047ab"|
| #0047AB
| 0, 71, 171
| 100, 72, 33, 0
| 215, 100, 67
|-
| [[Đồng (màu)|Đồng]]
| bgcolor="#b87333" |
| #B87333
| 184, 115, 51
| 28, 55, 80, 0
| 29, 72, 72
|-
| [[San hô (màu)|San hô]]
| bgcolor="#ff7f50" |
| #FF7F50
| 255, 127, 80
| 0, 50, 69, 0
| 16, 69, 100
|-
| [[Kem (màu)|Kem]]
| bgcolor="#fffdd0" |
| #FFFDD0
| 255, 253, 208
| 0, 1, 18, 0
| 57, 18, 100
|-
| [[Đỏ thắm]]
| bgcolor="#dc143c" |
| #DC143C
| 220, 20, 60
| 14, 92, 76, 0
| 348, 91, 86
|-
| [[Xanh lơ]] (cánh chả)
| bgcolor="#00ffff" |
| #00FFFF
| 0, 255, 255
| 100, 0, 0, 0
| 180, 100, 100
|-
| [[Lục bảo (màu)|Lục bảo]]
| bgcolor="#50c878" |
| #50C878
| 80, 200, 120
| 69, 22, 53, 0
| 140, 60, 78
|-
| [[Vàng kim loại (màu)|Vàng kim loại]]
| bgcolor="#ffd700" |
| #FFD700
| 255, 215, 0
| 0, 16, 100, 0
| 51, 100, 100
|-
| [[Xám]]
| bgcolor="#808080" |
| #808080
| 128, 128, 128
| 0, 0, 0, 50
| 0, 0, 50
|-
| [[Xanh lá cây]]
| bgcolor="#00ff00" |
| #00FF00
| 0, 255, 0
| 100, 0, 100, 0
| 120, 100, 100
|-
| [[Vòi voi (màu)|Vòi voi]]
| bgcolor="#df73ff" |
| #DF73FF
| 223, 115, 255
| 13, 55, 0, 0
| 286, 55, 100
|-
| [[Chàm]]
| bgcolor="#4b0082" |
| #4B0082
| 75, 0, 130
| 71, 100, 49, 0
| 275, 100, 51
|-
| [[Ngọc thạch (màu)|Ngọc thạch]]
| bgcolor="#00a86b" |
| #00A86B
| 0, 168, 107
| 100, 34, 58, 0
| 158, 100, 66
|-
| [[Kaki]]
| bgcolor="#c3b091" |
| #C3B091
| 195, 176, 145
| 24, 31, 43, 0
| 37, 26, 76
|-
| [[Oải hương (màu)|Oải hương]]
| bgcolor="#e6e6fa" |
| #E6E6FA
| 230, 230, 250
| 10, 10, 2, 0
| 240, 8, 98
|-
|[[Vàng chanh]]
| bgcolor="ccff00"|
| #CCFF00
| 204, 255, 0
| 20, 0, 100, 0
| 72, 100, 100
|-
| [[Hồng sẫm]]
| bgcolor="#ff00ff" |
| #FF00FF
| 255, 0, 255
| 0, 100, 0, 0
| 300, 100, 100
|-
| [[Hạt dẻ (màu)|Hạt dẻ]]
| bgcolor="#800000" |
| #800000
| 128, 0, 0
| 0, 50, 50, 50
| 0, 100, 50
|-
| [[Cẩm quỳ (màu)|Cẩm quỳ]]
| bgcolor="#993366" |
| #993366
| 153, 51, 102
| 40, 80, 60, 0
| 330, 67, 60
|-
| [[Hoa cà (màu)|Hoa cà]]
| bgcolor="#c8a2c8" |
| #c8a2c8
| 200, 162, 200
| 22, 36, 22, 0
|-
| [[Lam sẫm]]
| bgcolor="#000080" |
| #000080
| 0, 0, 128
| 100, 100, 50, 0
| 240, 100, 50
|-
| [[Thổ hoàng (màu sắc)]]
| bgcolor="#cc7722" |
| #CC7722
| 204, 119, 34
| 20, 53, 87, 0
| 30, 83, 80
|-
| [[Ôliu (màu)|Ô liu]]
| bgcolor="#808000" |
| #808000
| 128, 128, 0
| 0, 0, 50, 50
| 60, 100, 50
|-
| [[Da cam]]
| bgcolor="#ff7f00" |
| #FF7F00
| 255, 165, 0
| 0, 35, 100, 0
| 38, 100, 100
|-
| [[Lan tím]]
| bgcolor="#da70d6" |
| #DA70D6
| 218, 112, 214
| 15, 56, 16, 0
| 302, 49, 85
|-
| [[Lòng đào]]
| bgcolor="#ffe5b4" |
| #FFE5B4
| 255, 229, 180
| 0, 10, 29, 0
| 40, 29, 100
|-
| [[Dừa cạn (màu)|Dừa cạn]]
| bgcolor="#ccccff" |
| #CCCCFF
| 204, 204, 255
| 51, 51, 0, 0
| 240, 20, 100
|-
| [[Hồng (màu)|Hồng]]
| bgcolor="#ffc0cb" |
| #FFC0CB
| 255, 192, 203
| 0, 25, 20, 0
| 350, 25, 100
|-
|[[Mận (màu)|Mận]]
| bgcolor="#660066" |
| #660066
| 102, 0, 102
| 0, 100, 0, 60
| 300, 100, 40
|-
| [[Xanh thủy tinh]]
| bgcolor="#003399" |
| #003399
| 0, 51, 153
| 100, 80, 40, 0
| 220, 100, 60
|-
| [[Hồng đất]]
| bgcolor="#cc8899" |
| #CC8899
| 204, 136, 153
| 20, 47, 40, 0
| 345, 33, 80
|-
| [[Tía]]
| bgcolor="#660099" |
| #660099
| 102, 0, 153
| 60, 100, 40, 0
| 280, 100, 60
|-
| [[Đỏ]]
| bgcolor="#ff0000" |
| #FF0000
| 255, 0, 0
| 0, 100, 100, 0
| 0, 100, 100
|-
| [[Cá hồi (màu)|Cá hồi]]
| bgcolor="#ff8c69" |
| #FF8C69
| 255, 140, 105
| 0, 45, 59, 0
| 14, 59, 100
|-
| [[Đỏ tươi]]
| bgcolor="#ff2400" |
| #FF2400
| 255, 36, 0
| 0, 86, 100, 0
| 8, 100, 100
|-
| [[Nâu đen]]
| bgcolor="#704214" |
| #704214
| 112, 66, 20
| 0, 41, 82, 56
| 30, 82, 44
|-
| [[Bạc (màu)|Bạc]]
| bgcolor="#c0c0c0" |
| #C0C0C0
| 192, 192, 192
| 0, 0, 0, 25
| 0, 0, 75
|-
| [[Nâu tanin]]
| bgcolor="#d2b48c" |
| #D2B48C
| 210, 180, 140
| 18, 29, 45, 0
| 34, 33, 82
|-
| [[Mòng két (màu)|Mòng két]]
| bgcolor="#008080" |
| #008080
| 0, 128, 128
| 100, 0, 0, 50
| 180, 100, 50
|-
| [[Ngọc lam (màu)|Xanh Thổ]]
| bgcolor="#30d5c8" |
| #30D5C8
| 48, 213, 200
| 81, 16, 22, 0
| 175, 77, 84
|-
| [[Đỏ son]]
| bgcolor="#ff4d00" |
| #FF4D00
| 255, 77, 0
| 0, 70, 100, 0
| 18, 100, 100
|-
| [[Tím]]
| bgcolor="#bf00bf" |
| #BF00BF
| 139, 0, 255
| 45, 100, 0, 0
| 273, 100, 100
|-
| [[Xanh crôm]]
| bgcolor="#40826d" |
| #40826D
| 64, 130, 109
| 75, 49, 57, 0
| 161, 51, 51
|-
| [[Trắng]]
| bgcolor="#ffffff" |
| #FFFFFF
| 255, 255, 255
| 0, 0, 0, 0
| 0, 0, 100
|-
| [[Vàng (màu)|Vàng]]
| bgcolor="#ffff00" |
| #FFFF00
| 255, 255, 0
| 0, 0, 100, 0
| 60, 100, 100
|}
 
'''[[Lưu]] ý:'''
#Các giá trị CMYK ở đây tính theo lý thuyết trong thang độ bách phân. Trên thực tế, các chương trình đồ họa chuyên nghiệp có cách tính hệ số K phức tạp hơn (phụ thuộc cả ba giá trị C, M, Y).
 
== Danh sách màu dùng trên web ==
{| cellpadding=0 border=0 cellspacing=10 style="font-size:10pt; font-family:Courier New,Courier, monospace; border:1px solid #999; padding:2px;"
|
{| cellpadding=1 border=0 cellspacing=0
!colspan=2 style="font-family:Arial, sans-serif"|Theo tông
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:maroon"|Maroon
|style="color:#FFFFFF;background-color:#800000"|#800000
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:darkred"|DarkRed
|style="color:#FFFFFF;background-color:#8B0000"|#8B0000
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:firebrick"|FireBrick
|style="color:#FFFFFF;background-color:#B22222"|#B22222
|-
|style="color:#000000;background-color:red"|Red
|style="color:#000000;background-color:#FF0000"|#FF0000
|-
|style="color:#000000;background-color:salmon"|Salmon
|style="color:#000000;background-color:#FA8072"|#FA8072
|-
|style="color:#000000;background-color:tomato"|Tomato
|style="color:#000000;background-color:#FF6347"|#FF6347
|-
|style="color:#000000;background-color:coral"|Coral
|style="color:#000000;background-color:#FF7F50"|#FF7F50
|-
|style="color:#000000;background-color:orangered"|OrangeRed
|style="color:#000000;background-color:#FF4500"|#FF4500
|-
|style="color:#000000;background-color:chocolate"|Chocolate
|style="color:#000000;background-color:#D2691E"|#D2691E
|-
|style="color:#000000;background-color:sandybrown"|SandyBrown
|style="color:#000000;background-color:#F4A460"|#F4A460
|-
|style="color:#000000;background-color:darkorange"|DarkOrange
|style="color:#000000;background-color:#FF8C00"|#FF8C00
|-
|style="color:#000000;background-color:orange"|Orange
|style="color:#000000;background-color:#FFA500"|#FFA500
|-
|style="color:#000000;background-color:darkgoldenrod"|DarkGoldenrod
|style="color:#000000;background-color:#B8860B"|#B8860B
|-
|style="color:#000000;background-color:goldenrod"|Goldenrod
|style="color:#000000;background-color:#DAA520"|#DAA520
|-
|style="color:#000000;background-color:gold"|Gold
|style="color:#000000;background-color:#FFD700"|#FFD700
|-
|style="color:#000000;background-color:olive"|Olive
|style="color:#000000;background-color:#808000"|#808000
|-
|style="color:#000000;background-color:yellow"|Yellow
|style="color:#000000;background-color:#FFFF00"|#FFFF00
|-
|style="color:#000000;background-color:yellowgreen"|YellowGreen
|style="color:#000000;background-color:#9ACD32"|#9ACD32
|-
|style="color:#000000;background-color:greenyellow"|GreenYellow
|style="color:#000000;background-color:#ADFF2F"|#ADFF2F
|-
|style="color:#000000;background-color:chartreuse"|Chartreuse
|style="color:#000000;background-color:#7FFF00"|#7FFF00
|-
|style="color:#000000;background-color:lawngreen"|LawnGreen
|style="color:#000000;background-color:#7CFC00"|#7CFC00
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:green"|Green
|style="color:#FFFFFF;background-color:#008000"|#008000
|-
|style="color:#000000;background-color:lime"|Lime
|style="color:#000000;background-color:#00FF00"|#00FF00
|-
|style="color:#000000;background-color:limegreen"|LimeGreen
|style="color:#000000;background-color:#32CD32"|#32CD32
|-
|style="color:#000000;background-color:springgreen"|SpringGreen
|style="color:#000000;background-color:#00FF7F"|#00FF7F
|-
|style="color:#000000;background-color:mediumspringgreen"|MediumSpringGreen
|style="color:#000000;background-color:#00FA9A"|#00FA9A
|-
|style="color:#000000;background-color:turquoise"|Turquoise
|style="color:#000000;background-color:#40E0D0"|#40E0D0
|-
|style="color:#000000;background-color:lightseagreen"|LightSeaGreen
|style="color:#000000;background-color:#20B2AA"|#20B2AA
|-
|style="color:#000000;background-color:mediumturquoise"|MediumTurquoise
|style="color:#000000;background-color:#48D1CC"|#48D1CC
|-
|style="color:#000000;background-color:teal"|Teal
|style="color:#000000;background-color:#008080"|#008080
|-
|style="color:#000000;background-color:darkcyan"|DarkCyan
|style="color:#000000;background-color:#008B8B"|#008B8B
|-
|style="color:#000000;background-color:aqua"|Aqua
|style="color:#000000;background-color:#00FFFF"|#00FFFF
|-
|style="color:#000000;background-color:cyan"|Cyan
|style="color:#000000;background-color:#00FFFF"|#00FFFF
|-
|style="color:#000000;background-color:darkturquoise"|DarkTurquoise
|style="color:#000000;background-color:#00CED1"|#00CED1
|-
|style="color:#000000;background-color:deepskyblue"|DeepSkyBlue
|style="color:#000000;background-color:#00BFFF"|#00BFFF
|-
|style="color:#000000;background-color:dodgerblue"|DodgerBlue
|style="color:#000000;background-color:#1E90FF"|#1E90FF
|-
|style="color:#000000;background-color:royalblue"|RoyalBlue
|style="color:#000000;background-color:#4169E1"|#4169E1
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:navy"|Navy
|style="color:#FFFFFF;background-color:#000080"|#000080
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:darkblue"|DarkBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#00008B"|#00008B
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:mediumblue"|MediumBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#0000CD"|#0000CD
|-
|style="color:#000000;background-color:blue"|Blue
|style="color:#000000;background-color:#0000FF"|#0000FF
|-
|style="color:#000000;background-color:blueviolet"|BlueViolet
|style="color:#000000;background-color:#8A2BE2"|#8A2BE2
|-
|style="color:#000000;background-color:darkorchid"|DarkOrchid
|style="color:#000000;background-color:#9932CC"|#9932CC
|-
|style="color:#000000;background-color:darkviolet"|DarkViolet
|style="color:#000000;background-color:#9400D3"|#9400D3
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:purple"|Purple
|style="color:#FFFFFF;background-color:#800080"|#800080
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:darkmagenta"|DarkMagenta
|style="color:#FFFFFF;background-color:#8B008B"|#8B008B
|-
|style="color:#000000;background-color:fuchsia"|Fuchsia
|style="color:#000000;background-color:#FF00FF"|#FF00FF
|-
|style="color:#000000;background-color:magenta"|Magenta
|style="color:#000000;background-color:#FF00FF"|#FF00FF
|-
|style="color:#000000;background-color:mediumvioletred"|MediumVioletRed
|style="color:#000000;background-color:#C71585"|#C71585
|-
|style="color:#000000;background-color:deeppink"|DeepPink
|style="color:#000000;background-color:#FF1493"|#FF1493
|-
|style="color:#000000;background-color:hotpink"|HotPink
|style="color:#000000;background-color:#FF69B4"|#FF69B4
|-
|style="color:#000000;background-color:crimson"|Crimson
|style="color:#000000;background-color:#DC143C"|#DC143C
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:brown"|Brown
|style="color:#FFFFFF;background-color:#A52A2A"|#A52A2A
|-
|style="color:#000000;background-color:indianred"|IndianRed
|style="color:#000000;background-color:#CD5C5C"|#CD5C5C
|-
|style="color:#000000;background-color:rosybrown"|RosyBrown
|style="color:#000000;background-color:#BC8F8F"|#BC8F8F
|-
|style="color:#000000;background-color:lightcoral"|LightCoral
|style="color:#000000;background-color:#F08080"|#F08080
|-
|style="color:#000000;background-color:snow"|Snow
|style="color:#000000;background-color:#FFFAFA"|#FFFAFA
|-
|style="color:#000000;background-color:mistyrose"|MistyRose
|style="color:#000000;background-color:#FFE4E1"|#FFE4E1
|-
|style="color:#000000;background-color:darksalmon"|DarkSalmon
|style="color:#000000;background-color:#E9967A"|#E9967A
|-
|style="color:#000000;background-color:lightsalmon"|LightSalmon
|style="color:#000000;background-color:#FFA07A"|#FFA07A
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:sienna"|Sienna
|style="color:#FFFFFF;background-color:#A0522D"|#A0522D
|-
|style="color:#000000;background-color:seashell"|SeaShell
|style="color:#000000;background-color:#FFF5EE"|#FFF5EE
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:saddlebrown"|SaddleBrown
|style="color:#FFFFFF;background-color:#8B4513"|#8B4513
|-
|style="color:#000000;background-color:peachpuff"|Peachpuff
|style="color:#000000;background-color:#FFDAB9"|#FFDAB9
|-
|style="color:#000000;background-color:peru"|Peru
|style="color:#000000;background-color:#CD853F"|#CD853F
|-
|style="color:#000000;background-color:linen"|Linen
|style="color:#000000;background-color:#FAF0E6"|#FAF0E6
|-
|style="color:#000000;background-color:bisque"|Bisque
|style="color:#000000;background-color:#FFE4C4"|#FFE4C4
|-
|style="color:#000000;background-color:burlywood"|Burlywood
|style="color:#000000;background-color:#DEB887"|#DEB887
|-
|style="color:#000000;background-color:tan"|Tan
|style="color:#000000;background-color:#D2B48C"|#D2B48C
|-
|style="color:#000000;background-color:antiquewhite"|AntiqueWhite
|style="color:#000000;background-color:#FAEBD7"|#FAEBD7
|-
|style="color:#000000;background-color:navajowhite"|NavajoWhite
|style="color:#000000;background-color:#FFDEAD"|#FFDEAD
|-
|style="color:#000000;background-color:blanchedalmond"|BlanchedAlmond
|style="color:#000000;background-color:#FFEBCD"|#FFEBCD
|-
|style="color:#000000;background-color:papayawhip"|PapayaWhip
|style="color:#000000;background-color:#FFEFD5"|#FFEFD5
|-
|style="color:#000000;background-color:moccasin"|Moccasin
|style="color:#000000;background-color:#FFE4B5"|#FFE4B5
|-
|style="color:#000000;background-color:wheat"|Wheat
|style="color:#000000;background-color:#F5DEB3"|#F5DEB3
|-
|style="color:#000000;background-color:oldlace"|Oldlace
|style="color:#000000;background-color:#FDF5E6"|#FDF5E6
|-
|style="color:#000000;background-color:floralwhite"|FloralWhite
|style="color:#000000;background-color:#FFFAF0"|#FFFAF0
|-
|style="color:#000000;background-color:cornsilk"|Cornsilk
|style="color:#000000;background-color:#FFF8DC"|#FFF8DC
|-
|style="color:#000000;background-color:khaki"|Khaki
|style="color:#000000;background-color:#F0E68C"|#F0E68C
|-
|style="color:#000000;background-color:lemonchiffon"|LemonChiffon
|style="color:#000000;background-color:#FFFACD"|#FFFACD
|-
|style="color:#000000;background-color:palegoldenrod"|PaleGoldenrod
|style="color:#000000;background-color:#EEE8AA"|#EEE8AA
|-
|style="color:#000000;background-color:darkkhaki"|DarkKhaki
|style="color:#000000;background-color:#BDB76B"|#BDB76B
|-
|style="color:#000000;background-color:beige"|Beige
|style="color:#000000;background-color:#F5F5DC"|#F5F5DC
|-
|style="color:#000000;background-color:lightgoldenrodyellow"|LightGoldenrodYellow
|style="color:#000000;background-color:#FAFAD2"|#FAFAD2
|-
|style="color:#000000;background-color:lightyellow"|LightYellow
|style="color:#000000;background-color:#FFFFE0"|#FFFFE0
|-
|style="color:#000000;background-color:ivory"|Ivory
|style="color:#000000;background-color:#FFFFF0"|#FFFFF0
|-
|style="color:#000000;background-color:olivedrab"|OliveDrab
|style="color:#000000;background-color:#6B8E23"|#6B8E23
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:darkolivegreen"|DarkOliveGreen
|style="color:#FFFFFF;background-color:#556B2F"|#556B2F
|-
|style="color:#000000;background-color:darkseagreen"|DarkSeaGreen
|style="color:#000000;background-color:#8FBC8F"|#8FBC8F
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:darkgreen"|DarkGreen
|style="color:#FFFFFF;background-color:#006400"|#006400
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:forestgreen"|ForestGreen
|style="color:#FFFFFF;background-color:#228B22"|#228B22
|-
|style="color:#000000;background-color:lightgreen"|LightGreen
|style="color:#000000;background-color:#90EE90"|#90EE90
|-
|style="color:#000000;background-color:palegreen"|PaleGreen
|style="color:#000000;background-color:#98FB98"|#98FB98
|-
|style="color:#000000;background-color:honeydew"|Honeydew
|style="color:#000000;background-color:#F0FFF0"|#F0FFF0
|-
|style="color:#000000;background-color:seagreen"|SeaGreen
|style="color:#000000;background-color:#2E8B57"|#2E8B57
|-
|style="color:#000000;background-color:mediumseagreen"|MediumSeaGreen
|style="color:#000000;background-color:#3CB371"|#3CB371
|-
|style="color:#000000;background-color:mintcream"|Mintcream
|style="color:#000000;background-color:#F5FFFA"|#F5FFFA
|-
|style="color:#000000;background-color:mediumaquamarine"|MediumAquamarine
|style="color:#000000;background-color:#66CDAA"|#66CDAA
|-
|style="color:#000000;background-color:aquamarine"|Aquamarine
|style="color:#000000;background-color:#7FFFD4"|#7FFFD4
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:darkslategray"|DarkSlateGray
|style="color:#FFFFFF;background-color:#2F4F4F"|#2F4F4F
|-
|style="color:#000000;background-color:paleturquoise"|PaleTurquoise
|style="color:#000000;background-color:#AFEEEE"|#AFEEEE
|-
|style="color:#000000;background-color:lightcyan"|LightCyan
|style="color:#000000;background-color:#E0FFFF"|#E0FFFF
|-
|style="color:#000000;background-color:azure"|Azure
|style="color:#000000;background-color:#F0FFFF"|#F0FFFF
|-
|style="color:#000000;background-color:cadetblue"|CadetBlue
|style="color:#000000;background-color:#5F9EA0"|#5F9EA0
|-
|style="color:#000000;background-color:powderblue"|PowderBlue
|style="color:#000000;background-color:#B0E0E6"|#B0E0E6
|-
|style="color:#000000;background-color:lightblue"|LightBlue
|style="color:#000000;background-color:#ADD8E6"|#ADD8E6
|-
|style="color:#000000;background-color:skyblue"|SkyBlue
|style="color:#000000;background-color:#87CEEB"|#87CEEB
|-
|style="color:#000000;background-color:lightskyblue"|LightskyBlue
|style="color:#000000;background-color:#87CEFA"|#87CEFA
|-
|style="color:#000000;background-color:steelblue"|SteelBlue
|style="color:#000000;background-color:#4682B4"|#4682B4
|-
|style="color:#000000;background-color:aliceblue"|AliceBlue
|style="color:#000000;background-color:#F0F8FF"|#F0F8FF
|-
|style="color:#000000;background-color:slategray"|SlateGray
|style="color:#000000;background-color:#708090"|#708090
|-
|style="color:#000000;background-color:lightslategray"|LightSlateGray
|style="color:#000000;background-color:#778899"|#778899
|-
|style="color:#000000;background-color:lightsteelblue"|LightsteelBlue
|style="color:#000000;background-color:#B0C4DE"|#B0C4DE
|-
|style="color:#000000;background-color:cornflowerblue"|CornflowerBlue
|style="color:#000000;background-color:#6495ED"|#6495ED
|-
|style="color:#000000;background-color:lavender"|Lavender
|style="color:#000000;background-color:#E6E6FA"|#E6E6FA
|-
|style="color:#000000;background-color:ghostwhite"|GhostWhite
|style="color:#000000;background-color:#F8F8FF"|#F8F8FF
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:midnightblue"|MidnightBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#191970"|#191970
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:slateblue"|SlateBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#6A5ACD"|#6A5ACD
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:darkslateblue"|DarkSlateBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#483D8B"|#483D8B
|-
|style="color:#000000;background-color:mediumslateblue"|MediumSlateBlue
|style="color:#000000;background-color:#7B68EE"|#7B68EE
|-
|style="color:#000000;background-color:mediumpurple"|MediumPurple
|style="color:#000000;background-color:#9370DB"|#9370DB
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:indigo"|Indigo
|style="color:#FFFFFF;background-color:#4B0082"|#4B0082
|-
|style="color:#000000;background-color:mediumorchid"|MediumOrchid
|style="color:#000000;background-color:#BA55D3"|#BA55D3
|-
|style="color:#000000;background-color:plum"|Plum
|style="color:#000000;background-color:#DDA0DD"|#DDA0DD
|-
|style="color:#000000;background-color:violet"|Violet
|style="color:#000000;background-color:#EE82EE"|#EE82EE
|-
|style="color:#000000;background-color:thistle"|Thistle
|style="color:#000000;background-color:#D8BFD8"|#D8BFD8
|-
|style="color:#000000;background-color:orchid"|Orchid
|style="color:#000000;background-color:#DA70D6"|#DA70D6
|-
|style="color:#000000;background-color:lavenderblush"|LavenderBlush
|style="color:#000000;background-color:#FFF0F5"|#FFF0F5
|-
|style="color:#000000;background-color:palevioletred"|PaleVioletRed
|style="color:#000000;background-color:#DB7093"|#DB7093
|-
|style="color:#000000;background-color:pink"|Pink
|style="color:#000000;background-color:#FFC0CB"|#FFC0CB
|-
|style="color:#000000;background-color:lightpink"|LightPink
|style="color:#000000;background-color:#FFB6C1"|#FFB6C1
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:black"|Black
|style="color:#FFFFFF;background-color:#000000"|#000000
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:dimgray"|DimGray
|style="color:#FFFFFF;background-color:#696969"|#696969
|-
|style="color:#000000;background-color:gray"|Gray
|style="color:#000000;background-color:#808080"|#808080
|-
|style="color:#000000;background-color:darkgray"|DarkGray
|style="color:#000000;background-color:#A9A9A9"|#A9A9A9
|-
|style="color:#000000;background-color:silver"|Silver
|style="color:#000000;background-color:#C0C0C0"|#C0C0C0
|-
|style="color:#000000;background-color:#D3D3D3"|LightGray
|style="color:#000000;background-color:#D3D3D3"|#D3D3D3
|-
|style="color:#000000;background-color:gainsboro"|Gainsboro
|style="color:#000000;background-color:#DCDCDC"|#DCDCDC
|-
|style="color:#000000;background-color:whitesmoke"|WhiteSmoke
|style="color:#000000;background-color:#F5F5F5"|#F5F5F5
|-
|style="color:#000000;background-color:white"|White
|style="color:#000000;background-color:#FFFFFF"|#FFFFFF
|}
|
{| cellpadding=1 border=0 cellspacing=0
!colspan=2 style="font-family:Arial, sans-serif"|Theo độ sáng
|-
|style="color:#FFF;background-color:black"|Black
|style="color:#FFF;background-color:#000000"|#000000
|-
|style="color:#FFF;background-color:navy"|Navy
|style="color:#FFF;background-color:#000080"|#000080
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkblue"|DarkBlue
|style="color:#FFF;background-color:#00008B"|#00008B
|-
|style="color:#FFF;background-color:indigo"|Indigo
|style="color:#FFF;background-color:#4B0082"|#4B0082
|-
|style="color:#FFF;background-color:midnightblue"|MidnightBlue
|style="color:#FFF;background-color:#191970"|#191970
|-
|style="color:#FFF;background-color:maroon"|Maroon
|style="color:#FFF;background-color:#800000"|#800000
|-
|style="color:#FFF;background-color:purple"|Purple
|style="color:#FFF;background-color:#800080"|#800080
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkred"|DarkRed
|style="color:#FFF;background-color:#8B0000"|#8B0000
|-
|style="color:#FFF;background-color:mediumblue"|MediumBlue
|style="color:#FFF;background-color:#0000CD"|#0000CD
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkmagenta"|DarkMagenta
|style="color:#FFF;background-color:#8B008B"|#8B008B
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkgreen"|DarkGreen
|style="color:#FFF;background-color:#006400"|#006400
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkslategray"|DarkSlateGray
|style="color:#FFF;background-color:#2F4F4F"|#2F4F4F
|-
|style="color:#FFF;background-color:saddlebrown"|SaddleBrown
|style="color:#FFF;background-color:#8B4513"|#8B4513
|-
|style="color:#FFF;background-color:blue"|Blue
|style="color:#FFF;background-color:#0000FF"|#0000FF
|-
|style="color:#FFF;background-color:green"|Green
|style="color:#FFF;background-color:#008000"|#008000
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkviolet"|DarkViolet
|style="color:#FFF;background-color:#9400D3"|#9400D3
|-
|style="color:#FFF;background-color:teal"|Teal
|style="color:#FFF;background-color:#008080"|#008080
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkslateblue"|DarkSlateBlue
|style="color:#FFF;background-color:#483D8B"|#483D8B
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkolivegreen"|DarkOliveGreen
|style="color:#FFF;background-color:#556B2F"|#556B2F
|-
|style="color:#FFF;background-color:olive"|Olive
|style="color:#FFF;background-color:#808000"|#808000
|-
|style="color:#FFF;background-color:brown"|Brown
|style="color:#FFF;background-color:#A52A2A"|#A52A2A
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkcyan"|DarkCyan
|style="color:#FFF;background-color:#008B8B"|#008B8B
|-
|style="color:#FFF;background-color:firebrick"|FireBrick
|style="color:#FFF;background-color:#B22222"|#B22222
|-
|style="color:#FFF;background-color:sienna"|Sienna
|style="color:#FFF;background-color:#A0522D"|#A0522D
|-
|style="color:#FFF;background-color:forestgreen"|ForestGreen
|style="color:#FFF;background-color:#228B22"|#228B22
|-
|style="color:#FFF;background-color:mediumvioletred"|MediumVioletRed
|style="color:#FFF;background-color:#C71585"|#C71585
|-
|style="color:#FFF;background-color:dimgray"|DimGray
|style="color:#FFF;background-color:#696969"|#696969
|-
|style="color:#FFF;background-color:olivedrab"|OliveDrab
|style="color:#FFF;background-color:#6B8E23"|#6B8E23
|-
|style="color:#FFF;background-color:crimson"|Crimson
|style="color:#FFF;background-color:#DC143C"|#DC143C
|-
|style="color:#FFF;background-color:seagreen"|SeaGreen
|style="color:#FFF;background-color:#2E8B57"|#2E8B57
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkgoldenrod"|DarkGoldenrod
|style="color:#FFF;background-color:#B8860B"|#B8860B
|-
|style="color:#FFF;background-color:darkorchid"|DarkOrchid
|style="color:#FFF;background-color:#9932CC"|#9932CC
|-
|style="color:#FFF;background-color:red"|Red
|style="color:#FFF;background-color:#FF0000"|#FF0000
|-
|style="color:#FFF;background-color:chocolate"|Chocolate
|style="color:#FFF;background-color:#D2691E"|#D2691E
|-
|style="color:#FFF;background-color:blueviolet"|BlueViolet
|style="color:#FFF;background-color:#8A2BE2"|#8A2BE2
|-
|style="color:#FFF;background-color:fuchsia"|Fuchsia
|style="color:#FFF;background-color:#FF00FF"|#FF00FF
|-
|style="color:#000;background-color:magenta"|Magenta
|style="color:#000;background-color:#FF00FF"|#FF00FF
|-
|style="color:#000;background-color:orangered"|OrangeRed
|style="color:#000;background-color:#FF4500"|#FF4500
|-
|style="color:#000;background-color:slateblue"|SlateBlue
|style="color:#000;background-color:#6A5ACD"|#6A5ACD
|-
|style="color:#000;background-color:deeppink"|DeepPink
|style="color:#000;background-color:#FF1493"|#FF1493
|-
|style="color:#000;background-color:royalblue"|RoyalBlue
|style="color:#000;background-color:#4169E1"|#4169E1
|-
|style="color:#000;background-color:indianred"|IndianRed
|style="color:#000;background-color:#CD5C5C"|#CD5C5C
|-
|style="color:#000;background-color:gray"|Gray
|style="color:#000;background-color:#808080"|#808080
|-
|style="color:#000;background-color:slategray"|SlateGray
|style="color:#000;background-color:#708090"|#708090
|-
|style="color:#000;background-color:steelblue"|SteelBlue
|style="color:#000;background-color:#4682B4"|#4682B4
|-
|style="color:#000;background-color:darkorange"|DarkOrange
|style="color:#000;background-color:#FF8C00"|#FF8C00
|-
|style="color:#000;background-color:lightseagreen"|LightSeaGreen
|style="color:#000;background-color:#20B2AA"|#20B2AA
|-
|style="color:#000;background-color:peru"|Peru
|style="color:#000;background-color:#CD853F"|#CD853F
|-
|style="color:#000;background-color:mediumorchid"|MediumOrchid
|style="color:#000;background-color:#BA55D3"|#BA55D3
|-
|style="color:#000;background-color:dodgerblue"|DodgerBlue
|style="color:#000;background-color:#1E90FF"|#1E90FF
|-
|style="color:#000;background-color:darkturquoise"|DarkTurquoise
|style="color:#000;background-color:#00CED1"|#00CED1
|-
|style="color:#000;background-color:lightslategray"|LightSlateGray
|style="color:#000;background-color:#778899"|#778899
|-
|style="color:#000;background-color:goldenrod"|Goldenrod
|style="color:#000;background-color:#DAA520"|#DAA520
|-
|style="color:#000;background-color:orange"|Orange
|style="color:#000;background-color:#FFA500"|#FFA500
|-
|style="color:#000;background-color:mediumseagreen"|MediumSeaGreen
|style="color:#000;background-color:#3CB371"|#3CB371
|-
|style="color:#000;background-color:cadetblue"|CadetBlue
|style="color:#000;background-color:#5F9EA0"|#5F9EA0
|-
|style="color:#000;background-color:deepskyblue"|DeepSkyBlue
|style="color:#000;background-color:#00BFFF"|#00BFFF
|-
|style="color:#000;background-color:tomato"|Tomato
|style="color:#000;background-color:#FF6347"|#FF6347
|-
|style="color:#000;background-color:palevioletred"|PaleVioletRed
|style="color:#000;background-color:#DB7093"|#DB7093
|-
|style="color:#000;background-color:mediumslateblue"|MediumSlateBlue
|style="color:#000;background-color:#7B68EE"|#7B68EE
|-
|style="color:#000;background-color:mediumpurple"|MediumPurple
|style="color:#000;background-color:#9370DB"|#9370DB
|-
|style="color:#000;background-color:limegreen"|LimeGreen
|style="color:#000;background-color:#32CD32"|#32CD32
|-
|style="color:#000;background-color:coral"|Coral
|style="color:#000;background-color:#FF7F50"|#FF7F50
|-
|style="color:#000;background-color:orchid"|Orchid
|style="color:#000;background-color:#DA70D6"|#DA70D6
|-
|style="color:#000;background-color:yellowgreen"|YellowGreen
|style="color:#000;background-color:#9ACD32"|#9ACD32
|-
|style="color:#000;background-color:rosybrown"|RosyBrown
|style="color:#000;background-color:#BC8F8F"|#BC8F8F
|-
|style="color:#000;background-color:salmon"|Salmon
|style="color:#000;background-color:#FA8072"|#FA8072
|-
|style="color:#000;background-color:gold"|Gold
|style="color:#000;background-color:#FFD700"|#FFD700
|-
|style="color:#000;background-color:lightcoral"|LightCoral
|style="color:#000;background-color:#F08080"|#F08080
|-
|style="color:#000;background-color:hotpink"|HotPink
|style="color:#000;background-color:#FF69B4"|#FF69B4
|-
|style="color:#000;background-color:darkkhaki"|DarkKhaki
|style="color:#000;background-color:#BDB76B"|#BDB76B
|-
|style="color:#000;background-color:cornflowerblue"|CornflowerBlue
|style="color:#000;background-color:#6495ED"|#6495ED
|-
|style="color:#000;background-color:mediumspringgreen"|MediumSpringGreen
|style="color:#000;background-color:#00FA9A"|#00FA9A
|-
|style="color:#000;background-color:lime"|Lime
|style="color:#000;background-color:#00FF00"|#00FF00
|-
|style="color:#000;background-color:darksalmon"|DarkSalmon
|style="color:#000;background-color:#E9967A"|#E9967A
|-
|style="color:#000;background-color:springgreen"|SpringGreen
|style="color:#000;background-color:#00FF7F"|#00FF7F
|-
|style="color:#000;background-color:sandybrown"|SandyBrown
|style="color:#000;background-color:#F4A460"|#F4A460
|-
|style="color:#000;background-color:lawngreen"|LawnGreen
|style="color:#000;background-color:#7CFC00"|#7CFC00
|-
|style="color:#000;background-color:aqua"|Aqua
|style="color:#000;background-color:#00FFFF"|#00FFFF
|-
|style="color:#000;background-color:cyan"|Cyan
|style="color:#000;background-color:#00FFFF"|#00FFFF
|-
|style="color:#000;background-color:mediumturquoise"|MediumTurquoise
|style="color:#000;background-color:#48D1CC"|#48D1CC
|-
|style="color:#000;background-color:darkgray"|DarkGray
|style="color:#000;background-color:#A9A9A9"|#A9A9A9
|-
|style="color:#000;background-color:violet"|Violet
|style="color:#000;background-color:#EE82EE"|#EE82EE
|-
|style="color:#000;background-color:chartreuse"|Chartreuse
|style="color:#000;background-color:#7FFF00"|#7FFF00
|-
|style="color:#000;background-color:darkseagreen"|DarkSeaGreen
|style="color:#000;background-color:#8FBC8F"|#8FBC8F
|-
|style="color:#000;background-color:mediumaquamarine"|MediumAquamarine
|style="color:#000;background-color:#66CDAA"|#66CDAA
|-
|style="color:#000;background-color:turquoise"|Turquoise
|style="color:#000;background-color:#40E0D0"|#40E0D0
|-
|style="color:#000;background-color:lightsalmon"|LightSalmon
|style="color:#000;background-color:#FFA07A"|#FFA07A
|-
|style="color:#000;background-color:yellow"|Yellow
|style="color:#000;background-color:#FFFF00"|#FFFF00
|-
|style="color:#000;background-color:tan"|Tan
|style="color:#000;background-color:#D2B48C"|#D2B48C
|-
|style="color:#000;background-color:burlywood"|BurlyWood
|style="color:#000;background-color:#DEB887"|#DEB887
|-
|style="color:#000;background-color:plum"|Plum
|style="color:#000;background-color:#DDA0DD"|#DDA0DD
|-
|style="color:#000;background-color:greenyellow"|GreenYellow
|style="color:#000;background-color:#ADFF2F"|#ADFF2F
|-
|style="color:#000;background-color:silver"|Silver
|style="color:#000;background-color:#C0C0C0"|#C0C0C0
|-
|style="color:#000;background-color:skyblue"|SkyBlue
|style="color:#000;background-color:#87CEEB"|#87CEEB
|-
|style="color:#000;background-color:lightsteelblue"|LightSteelBlue
|style="color:#000;background-color:#B0C4DE"|#B0C4DE
|-
|style="color:#000;background-color:lightskyblue"|LightSkyBlue
|style="color:#000;background-color:#87CEFA"|#87CEFA
|-
|style="color:#000;background-color:thistle"|Thistle
|style="color:#000;background-color:#D8BFD8"|#D8BFD8
|-
|style="color:#000;background-color:lightpink"|LightPink
|style="color:#000;background-color:#FFB6C1"|#FFB6C1
|-
|style="color:#000;background-color:lightgreen"|LightGreen
|style="color:#000;background-color:#90EE90"|#90EE90
|-
|style="color:#000;background-color:khaki"|Khaki
|style="color:#000;background-color:#F0E68C"|#F0E68C
|-
|style="color:#000;background-color:lightblue"|LightBlue
|style="color:#000;background-color:#ADD8E6"|#ADD8E6
|-
|style="color:#000;background-color:pink"|Pink
|style="color:#000;background-color:#FFC0CB"|#FFC0CB
|-
|style="color:#000;background-color:lightgrey"|LightGrey
|style="color:#000;background-color:#D3D3D3"|#D3D3D3
|-
|style="color:#000;background-color:powderblue"|PowderBlue
|style="color:#000;background-color:#B0E0E6"|#B0E0E6
|-
|style="color:#000;background-color:palegoldenrod"|PaleGoldenrod
|style="color:#000;background-color:#EEE8AA"|#EEE8AA
|-
|style="color:#000;background-color:palegreen"|PaleGreen
|style="color:#000;background-color:#98FB98"|#98FB98
|-
|style="color:#000;background-color:wheat"|Wheat
|style="color:#000;background-color:#F5DEB3"|#F5DEB3
|-
|style="color:#000;background-color:aquamarine"|Aquamarine
|style="color:#000;background-color:#7FFFD4"|#7FFFD4
|-
|style="color:#000;background-color:navajowhite"|NavajoWhite
|style="color:#000;background-color:#FFDEAD"|#FFDEAD
|-
|style="color:#000;background-color:peachpuff"|PeachPuff
|style="color:#000;background-color:#FFDAB9"|#FFDAB9
|-
|style="color:#000;background-color:gainsboro"|Gainsboro
|style="color:#000;background-color:#DCDCDC"|#DCDCDC
|-
|style="color:#000;background-color:paleturquoise"|PaleTurquoise
|style="color:#000;background-color:#AFEEEE"|#AFEEEE
|-
|style="color:#000;background-color:moccasin"|Moccasin
|style="color:#000;background-color:#FFE4B5"|#FFE4B5
|-
|style="color:#000;background-color:bisque"|Bisque
|style="color:#000;background-color:#FFE4C4"|#FFE4C4
|-
|style="color:#000;background-color:blanchedalmond"|BlanchedAlmond
|style="color:#000;background-color:#FFEBCD"|#FFEBCD
|-
|style="color:#000;background-color:antiquewhite"|AntiqueWhite
|style="color:#000;background-color:#FAEBD7"|#FAEBD7
|-
|style="color:#000;background-color:mistyrose"|MistyRose
|style="color:#000;background-color:#FFE4E1"|#FFE4E1
|-
|style="color:#000;background-color:papayawhip"|PapayaWhip
|style="color:#000;background-color:#FFEFD5"|#FFEFD5
|-
|style="color:#000;background-color:lavender"|Lavender
|style="color:#000;background-color:#E6E6FA"|#E6E6FA
|-
|style="color:#000;background-color:beige"|Beige
|style="color:#000;background-color:#F5F5DC"|#F5F5DC
|-
|style="color:#000;background-color:lemonchiffon"|LemonChiffon
|style="color:#000;background-color:#FFFACD"|#FFFACD
|-
|style="color:#000;background-color:lightgoldenrodyellow"|LightGoldenrodYellow
|style="color:#000;background-color:#FAFAD2"|#FAFAD2
|-
|style="color:#000;background-color:linen"|Linen
|style="color:#000;background-color:#FAF0E6"|#FAF0E6
|-
|style="color:#000;background-color:cornsilk"|Cornsilk
|style="color:#000;background-color:#FFF8DC"|#FFF8DC
|-
|style="color:#000;background-color:oldlace"|OldLace
|style="color:#000;background-color:#FDF5E6"|#FDF5E6
|-
|style="color:#000;background-color:lavenderblush"|LavenderBlush
|style="color:#000;background-color:#FFF0F5"|#FFF0F5
|-
|style="color:#000;background-color:whitesmoke"|WhiteSmoke
|style="color:#000;background-color:#F5F5F5"|#F5F5F5
|-
|style="color:#000;background-color:lightyellow"|LightYellow
|style="color:#000;background-color:#FFFFE0"|#FFFFE0
|-
|style="color:#000;background-color:seashell"|Seashell
|style="color:#000;background-color:#FFF5EE"|#FFF5EE
|-
|style="color:#000;background-color:lightcyan"|LightCyan
|style="color:#000;background-color:#E0FFFF"|#E0FFFF
|-
|style="color:#000;background-color:aliceblue"|AliceBlue
|style="color:#000;background-color:#F0F8FF"|#F0F8FF
|-
|style="color:#000;background-color:floralwhite"|FloralWhite
|style="color:#000;background-color:#FFFAF0"|#FFFAF0
|-
|style="color:#000;background-color:honeydew"|Honeydew
|style="color:#000;background-color:#F0FFF0"|#F0FFF0
|-
|style="color:#000;background-color:ghostwhite"|GhostWhite
|style="color:#000;background-color:#F8F8FF"|#F8F8FF
|-
|style="color:#000;background-color:ivory"|Ivory
|style="color:#000;background-color:#FFFFF0"|#FFFFF0
|-
|style="color:#000;background-color:azure"|Azure
|style="color:#000;background-color:#F0FFFF"|#F0FFFF
|-
|style="color:#000;background-color:snow"|Snow
|style="color:#000;background-color:#FFFAFA"|#FFFAFA
|-
|style="color:#000;background-color:mintcream"|MintCream
|style="color:#000;background-color:#F5FFFA"|#F5FFFA
|-
|style="color:#000;background-color:white"|White
|style="color:#000;background-color:#FFFFFF"|#FFFFFF
|}
|
{| cellpadding=1 border=0 cellspacing=0
!colspan=2 style="font-family:Arial, sans-serif"|Theo tên tiếng Anh
|-
|style="color:#000000;background-color:AliceBlue"|AliceBlue
|style="color:#000000;background-color:#F0F8FF"|#F0F8FF
|-
|style="color:#000000;background-color:AntiqueWhite"|AntiqueWhite
|style="color:#000000;background-color:#FAEBD7"|#FAEBD7
|-
|style="color:#000000;background-color:Aqua"|Aqua
|style="color:#000000;background-color:#00FFFF"|#00FFFF
|-
|style="color:#000000;background-color:Aquamarine"|Aquamarine
|style="color:#000000;background-color:#7FFFD4"|#7FFFD4
|-
|style="color:#000000;background-color:Azure"|Azure
|style="color:#000000;background-color:#F0FFFF"|#F0FFFF
|-
|style="color:#000000;background-color:Beige"|Beige
|style="color:#000000;background-color:#F5F5DC"|#F5F5DC
|-
|style="color:#000000;background-color:Bisque"|Bisque
|style="color:#000000;background-color:#FFE4C4"|#FFE4C4
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Black"|Black
|style="color:#FFFFFF;background-color:#000000"|#000000
|-
|style="color:#000000;background-color:BlanchedAlmond"|BlanchedAlmond
|style="color:#000000;background-color:#FFEBCD"|#FFEBCD
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Blue"|Blue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#0000FF"|#0000FF
|-
|style="color:#000000;background-color:BlueViolet"|BlueViolet
|style="color:#000000;background-color:#8A2BE2"|#8A2BE2
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Brown"|Brown
|style="color:#FFFFFF;background-color:#A52A2A"|#A52A2A
|-
|style="color:#000000;background-color:BurlyWood"|BurlyWood
|style="color:#000000;background-color:#DEB887"|#DEB887
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:CadetBlue"|CadetBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#5F9EA0"|#5F9EA0
|-
|style="color:#000000;background-color:Chartreuse"|Chartreuse
|style="color:#000000;background-color:#7FFF00"|#7FFF00
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Chocolate"|Chocolate
|style="color:#FFFFFF;background-color:#D2691E"|#D2691E
|-
|style="color:#000000;background-color:Coral"|Coral
|style="color:#000000;background-color:#FF7F50"|#FF7F50
|-
|style="color:#000000;background-color:CornflowerBlue"|CornflowerBlue
|style="color:#000000;background-color:#6495ED"|#6495ED
|-
|style="color:#000000;background-color:Cornsilk"|Cornsilk
|style="color:#000000;background-color:#FFF8DC"|#FFF8DC
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Crimson"|Crimson
|style="color:#FFFFFF;background-color:#DC143C"|#DC143C
|-
|style="color:#000000;background-color:Cyan"|Cyan
|style="color:#000000;background-color:#00FFFF"|#00FFFF
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:DarkBlue"|DarkBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#00008B"|#00008B
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:DarkCyan"|DarkCyan
|style="color:#FFFFFF;background-color:#008B8B"|#008B8B
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:DarkGoldenrod"|DarkGoldenrod
|style="color:#FFFFFF;background-color:#B8860B"|#B8860B
|-
|style="color:#000000;background-color:DarkGray"|DarkGray
|style="color:#000000;background-color:#A9A9A9"|#A9A9A9
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:DarkGreen"|DarkGreen
|style="color:#FFFFFF;background-color:#006400"|#006400
|-
|style="color:#000000;background-color:DarkKhaki"|DarkKhaki
|style="color:#000000;background-color:#BDB76B"|#BDB76B
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:DarkMagenta"|DarkMagenta
|style="color:#FFFFFF;background-color:#8B008B"|#8B008B
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:DarkOliveGreen"|DarkOliveGreen
|style="color:#FFFFFF;background-color:#556B2F"|#556B2F
|-
|style="color:#000000;background-color:DarkOrange"|DarkOrange
|style="color:#000000;background-color:#FF8C00"|#FF8C00
|-
|style="color:#000000;background-color:DarkOrchid"|DarkOrchid
|style="color:#000000;background-color:#9932CC"|#9932CC
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:DarkRed"|DarkRed
|style="color:#FFFFFF;background-color:#8B0000"|#8B0000
|-
|style="color:#000000;background-color:DarkSalmon"|DarkSalmon
|style="color:#000000;background-color:#E9967A"|#E9967A
|-
|style="color:#000000;background-color:DarkSeaGreen"|DarkSeaGreen
|style="color:#000000;background-color:#8FBC8F"|#8FBC8F
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:DarkSlateBlue"|DarkSlateBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#483D8B"|#483D8B
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:DarkSlateGray"|DarkSlateGray
|style="color:#FFFFFF;background-color:#2F4F4F"|#2F4F4F
|-
|style="color:#000000;background-color:DarkTurquoise"|DarkTurquoise
|style="color:#000000;background-color:#00CED1"|#00CED1
|-
|style="color:#000000;background-color:DarkViolet"|DarkViolet
|style="color:#000000;background-color:#9400D3"|#9400D3
|-
|style="color:#000000;background-color:DeepPink"|DeepPink
|style="color:#000000;background-color:#FF1493"|#FF1493
|-
|style="color:#000000;background-color:DeepSkyBlue"|DeepSkyBlue
|style="color:#000000;background-color:#00BFFF"|#00BFFF
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:DimGray"|DimGray
|style="color:#FFFFFF;background-color:#696969"|#696969
|-
|style="color:#000000;background-color:DodgerBlue"|DodgerBlue
|style="color:#000000;background-color:#1E90FF"|#1E90FF
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:FireBrick"|FireBrick
|style="color:#FFFFFF;background-color:#B22222"|#B22222
|-
|style="color:#000000;background-color:FloralWhite"|FloralWhite
|style="color:#000000;background-color:#FFFAF0"|#FFFAF0
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:ForestGreen"|ForestGreen
|style="color:#FFFFFF;background-color:#228B22"|#228B22
|-
|style="color:#000000;background-color:Fuchsia"|Fuchsia
|style="color:#000000;background-color:#FF00FF"|#FF00FF
|-
|style="color:#000000;background-color:Gainsboro"|Gainsboro
|style="color:#000000;background-color:#DCDCDC"|#DCDCDC
|-
|style="color:#000000;background-color:GhostWhite"|GhostWhite
|style="color:#000000;background-color:#F8F8FF"|#F8F8FF
|-
|style="color:#000000;background-color:Gold"|Gold
|style="color:#000000;background-color:#FFD700"|#FFD700
|-
|style="color:#000000;background-color:Goldenrod"|Goldenrod
|style="color:#000000;background-color:#DAA520"|#DAA520
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Gray"|Gray
|style="color:#FFFFFF;background-color:#808080"|#808080
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Green"|Green
|style="color:#FFFFFF;background-color:#008000"|#008000
|-
|style="color:#000000;background-color:GreenYellow"|GreenYellow
|style="color:#000000;background-color:#ADFF2F"|#ADFF2F
|-
|style="color:#000000;background-color:Honeydew"|Honeydew
|style="color:#000000;background-color:#F0FFF0"|#F0FFF0
|-
|style="color:#000000;background-color:HotPink"|HotPink
|style="color:#000000;background-color:#FF69B4"|#FF69B4
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:IndianRed"|IndianRed
|style="color:#FFFFFF;background-color:#CD5C5C"|#CD5C5C
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Indigo"|Indigo
|style="color:#FFFFFF;background-color:#4B0082"|#4B0082
|-
|style="color:#000000;background-color:Ivory"|Ivory
|style="color:#000000;background-color:#FFFFF0"|#FFFFF0
|-
|style="color:#000000;background-color:Khaki"|Khaki
|style="color:#000000;background-color:#F0E68C"|#F0E68C
|-
|style="color:#000000;background-color:Lavender"|Lavender
|style="color:#000000;background-color:#E6E6FA"|#E6E6FA
|-
|style="color:#000000;background-color:LavenderBlush"|LavenderBlush
|style="color:#000000;background-color:#FFF0F5"|#FFF0F5
|-
|style="color:#000000;background-color:LawnGreen"|LawnGreen
|style="color:#000000;background-color:#7CFC00"|#7CFC00
|-
|style="color:#000000;background-color:LemonChiffon"|LemonChiffon
|style="color:#000000;background-color:#FFFACD"|#FFFACD
|-
|style="color:#000000;background-color:LightBlue"|LightBlue
|style="color:#000000;background-color:#ADD8E6"|#ADD8E6
|-
|style="color:#000000;background-color:LightCoral"|LightCoral
|style="color:#000000;background-color:#F08080"|#F08080
|-
|style="color:#000000;background-color:LightCyan"|LightCyan
|style="color:#000000;background-color:#E0FFFF"|#E0FFFF
|-
|style="color:#000000;background-color:LightGoldenrodYellow"|LightGoldenrodYellow
|style="color:#000000;background-color:#FAFAD2"|#FAFAD2
|-
|style="color:#000000;background-color:LightGreen"|LightGreen
|style="color:#000000;background-color:#90EE90"|#90EE90
|-
|style="color:#000000;background-color:LightGrey"|LightGrey
|style="color:#000000;background-color:#D3D3D3"|#D3D3D3
|-
|style="color:#000000;background-color:LightPink"|LightPink
|style="color:#000000;background-color:#FFB6C1"|#FFB6C1
|-
|style="color:#000000;background-color:LightSalmon"|LightSalmon
|style="color:#000000;background-color:#FFA07A"|#FFA07A
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:LightSeaGreen"|LightSeaGreen
|style="color:#FFFFFF;background-color:#20B2AA"|#20B2AA
|-
|style="color:#000000;background-color:LightSkyBlue"|LightSkyBlue
|style="color:#000000;background-color:#87CEFA"|#87CEFA
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:LightSlateGray"|LightSlateGray
|style="color:#FFFFFF;background-color:#778899"|#778899
|-
|style="color:#000000;background-color:LightSteelBlue"|LightSteelBlue
|style="color:#000000;background-color:#B0C4DE"|#B0C4DE
|-
|style="color:#000000;background-color:LightYellow"|LightYellow
|style="color:#000000;background-color:#FFFFE0"|#FFFFE0
|-
|style="color:#000000;background-color:Lime"|Lime
|style="color:#000000;background-color:#00FF00"|#00FF00
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:LimeGreen"|LimeGreen
|style="color:#FFFFFF;background-color:#32CD32"|#32CD32
|-
|style="color:#000000;background-color:Linen"|Linen
|style="color:#000000;background-color:#FAF0E6"|#FAF0E6
|-
|style="color:#000000;background-color:Magenta"|Magenta
|style="color:#000000;background-color:#FF00FF"|#FF00FF
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Maroon"|Maroon
|style="color:#FFFFFF;background-color:#800000"|#800000
|-
|style="color:#000000;background-color:MediumAquamarine"|MediumAquamarine
|style="color:#000000;background-color:#66CDAA"|#66CDAA
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:MediumBlue"|MediumBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#0000CD"|#0000CD
|-
|style="color:#000000;background-color:MediumOrchid"|MediumOrchid
|style="color:#000000;background-color:#BA55D3"|#BA55D3
|-
|style="color:#000000;background-color:MediumPurple"|MediumPurple
|style="color:#000000;background-color:#9370DB"|#9370DB
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:MediumSeaGreen"|MediumSeaGreen
|style="color:#FFFFFF;background-color:#3CB371"|#3CB371
|-
|style="color:#000000;background-color:MediumSlateBlue"|MediumSlateBlue
|style="color:#000000;background-color:#7B68EE"|#7B68EE
|-
|style="color:#000000;background-color:MediumSpringGreen"|MediumSpringGreen
|style="color:#000000;background-color:#00FA9A"|#00FA9A
|-
|style="color:#000000;background-color:MediumTurquoise"|MediumTurquoise
|style="color:#000000;background-color:#48D1CC"|#48D1CC
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:MediumVioletRed"|MediumVioletRed
|style="color:#FFFFFF;background-color:#C71585"|#C71585
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:MidnightBlue"|MidnightBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#191970"|#191970
|-
|style="color:#000000;background-color:MintCream"|MintCream
|style="color:#000000;background-color:#F5FFFA"|#F5FFFA
|-
|style="color:#000000;background-color:MistyRose"|MistyRose
|style="color:#000000;background-color:#FFE4E1"|#FFE4E1
|-
|style="color:#000000;background-color:Moccasin"|Moccasin
|style="color:#000000;background-color:#FFE4B5"|#FFE4B5
|-
|style="color:#000000;background-color:NavajoWhite"|NavajoWhite
|style="color:#000000;background-color:#FFDEAD"|#FFDEAD
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Navy"|Navy
|style="color:#FFFFFF;background-color:#000080"|#000080
|-
|style="color:#000000;background-color:OldLace"|OldLace
|style="color:#000000;background-color:#FDF5E6"|#FDF5E6
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Olive"|Olive
|style="color:#FFFFFF;background-color:#808000"|#808000
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:OliveDrab"|OliveDrab
|style="color:#FFFFFF;background-color:#6B8E23"|#6B8E23
|-
|style="color:#000000;background-color:Orange"|Orange
|style="color:#000000;background-color:#FFA500"|#FFA500
|-
|style="color:#000000;background-color:OrangeRed"|OrangeRed
|style="color:#000000;background-color:#FF4500"|#FF4500
|-
|style="color:#000000;background-color:Orchid"|Orchid
|style="color:#000000;background-color:#DA70D6"|#DA70D6
|-
|style="color:#000000;background-color:PaleGoldenrod"|PaleGoldenrod
|style="color:#000000;background-color:#EEE8AA"|#EEE8AA
|-
|style="color:#000000;background-color:PaleGreen"|PaleGreen
|style="color:#000000;background-color:#98FB98"|#98FB98
|-
|style="color:#000000;background-color:PaleTurquoise"|PaleTurquoise
|style="color:#000000;background-color:#AFEEEE"|#AFEEEE
|-
|style="color:#000000;background-color:PaleVioletRed"|PaleVioletRed
|style="color:#000000;background-color:#DB7093"|#DB7093
|-
|style="color:#000000;background-color:PapayaWhip"|PapayaWhip
|style="color:#000000;background-color:#FFEFD5"|#FFEFD5
|-
|style="color:#000000;background-color:PeachPuff"|PeachPuff
|style="color:#000000;background-color:#FFDAB9"|#FFDAB9
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Peru"|Peru
|style="color:#FFFFFF;background-color:#CD853F"|#CD853F
|-
|style="color:#000000;background-color:Pink"|Pink
|style="color:#000000;background-color:#FFC0CB"|#FFC0CB
|-
|style="color:#000000;background-color:Plum"|Plum
|style="color:#000000;background-color:#DDA0DD"|#DDA0DD
|-
|style="color:#000000;background-color:PowderBlue"|PowderBlue
|style="color:#000000;background-color:#B0E0E6"|#B0E0E6
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Purple"|Purple
|style="color:#FFFFFF;background-color:#800080"|#800080
|-
|style="color:#000000;background-color:Red"|Red
|style="color:#000000;background-color:#FF0000"|#FF0000
|-
|style="color:#000000;background-color:RosyBrown"|RosyBrown
|style="color:#000000;background-color:#BC8F8F"|#BC8F8F
|-
|style="color:#000000;background-color:RoyalBlue"|RoyalBlue
|style="color:#000000;background-color:#4169E1"|#4169E1
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:SaddleBrown"|SaddleBrown
|style="color:#FFFFFF;background-color:#8B4513"|#8B4513
|-
|style="color:#000000;background-color:Salmon"|Salmon
|style="color:#000000;background-color:#FA8072"|#FA8072
|-
|style="color:#000000;background-color:SandyBrown"|SandyBrown
|style="color:#000000;background-color:#F4A460"|#F4A460
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:SeaGreen"|SeaGreen
|style="color:#FFFFFF;background-color:#2E8B57"|#2E8B57
|-
|style="color:#000000;background-color:Seashell"|Seashell
|style="color:#000000;background-color:#FFF5EE"|#FFF5EE
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Sienna"|Sienna
|style="color:#FFFFFF;background-color:#A0522D"|#A0522D
|-
|style="color:#000000;background-color:Silver"|Silver
|style="color:#000000;background-color:#C0C0C0"|#C0C0C0
|-
|style="color:#000000;background-color:SkyBlue"|SkyBlue
|style="color:#000000;background-color:#87CEEB"|#87CEEB
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:SlateBlue"|SlateBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#6A5ACD"|#6A5ACD
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:SlateGray"|SlateGray
|style="color:#FFFFFF;background-color:#708090"|#708090
|-
|style="color:#000000;background-color:Snow"|Snow
|style="color:#000000;background-color:#FFFAFA"|#FFFAFA
|-
|style="color:#000000;background-color:SpringGreen"|SpringGreen
|style="color:#000000;background-color:#00FF7F"|#00FF7F
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:SteelBlue"|SteelBlue
|style="color:#FFFFFF;background-color:#4682B4"|#4682B4
|-
|style="color:#000000;background-color:Tan"|Tan
|style="color:#000000;background-color:#D2B48C"|#D2B48C
|-
|style="color:#FFFFFF;background-color:Teal"|Teal
|style="color:#FFFFFF;background-color:#008080"|#008080
|-
|style="color:#000000;background-color:Thistle"|Thistle
|style="color:#000000;background-color:#D8BFD8"|#D8BFD8
|-
|style="color:#000000;background-color:Tomato"|Tomato
|style="color:#000000;background-color:#FF6347"|#FF6347
|-
|style="color:#000000;background-color:Turquoise"|Turquoise
|style="color:#000000;background-color:#40E0D0"|#40E0D0
|-
|style="color:#000000;background-color:Violet"|Violet
|style="color:#000000;background-color:#EE82EE"|#EE82EE
|-
|style="color:#000000;background-color:Wheat"|Wheat
|style="color:#000000;background-color:#F5DEB3"|#F5DEB3
|-
|style="color:#000000;background-color:White"|White
|style="color:#000000;background-color:#FFFFFF"|#FFFFFF
|-
|style="color:#000000;background-color:WhiteSmoke"|WhiteSmoke
|style="color:#000000;background-color:#F5F5F5"|#F5F5F5
|-
|style="color:#000000;background-color:Yellow"|Yellow
|style="color:#000000;background-color:#FFFF00"|#FFFF00
|-
|style="color:#000000;background-color:YellowGreen"|YellowGreen
|style="color:#000000;background-color:#9ACD32"|#9ACD32
|}
|}
 
== Danh sách màu dùng trong [[Pascal (ngôn ngữ lập trình)|Pascal]] ==
223.257

lần sửa đổi