Khác biệt giữa các bản “Gia Khánh”

Thanh Nhân Tông Gia Khánh Đế nguyên danh '''Vĩnh Diễm''' (永琰), sau khi lên ngôi tên ông đổi thành '''Ngung Diễm''' (顒琰) và lấy đó là húy kị. Ông là con trai thứ 15 của [[Thanh Cao Tông]] Càn Long Đế, sinh vào ngày [[6 tháng 10]] (âm lịch) năm Càn Long thứ 25 ([[1760]]) tại [[Viên Minh Viên]]. Mẹ là [[Lệnh Ý Hoàng quý phi]] Ngụy Giai thị, con của [[Nguỵ Thanh Thái]], xuất thân là [[người Hán]] trong giai cấp [[Bao y]] phục vụ hoàng thất [[Mãn Châu]] trực thuộc [[Nội vụ phủ]].
 
Khi còn nhỏ, Vĩnh Diễm được [[Khánh Cung Hoàng quý phi]] nuôi dưỡng. Sự giáo dục của Vĩnh Diễm được chỉ định cho Binh bộ Thị lang [[Phụng Khoan]] (奉宽) cùng Công bộ Thị lang [[Tạ Dụng]] (谢墉). Khoảng năm 7 tuổi, Vĩnh Diễm đến [[Bành Sơn hành điện]] (盘山行殿) bái kiến Hoàng tổ mẫu [[Sùng Khánh Hoàng thái hậu]], lễ nghi vẹn toàn, được Thái hậu và Càn Long Đế khen ngợi<ref>《清实录之嘉庆朝》:七龄时。谒孝圣宪皇后于盘山行殿。渥承饴爱。事高宗纯皇帝孝仪纯皇后寝门问视。婉愉孺慕。典惬欢心。以是冲龄备蒙恩眷。</ref>. Năm 13 tuổi, Vĩnh Diễm chăm chỉ học tập, thuộc làu [[Ngũ kinh]]<ref>王先谦:《十二朝东华录(嘉庆朝)》卷1。</ref>. Năm 15 tuổi, Càn Long chọn Đại học sĩ [[Chu Khuê]] làm thầy dạy cho Vĩnh Diễm.
 
Trước khi Vĩnh Diễm ra đời, Càn Long Đế đã từng 2 lần bí mật lập [[Trữ quân]] là Hoàng nhị tử - Đoan Tuệ Hoàng Thái tử [[Vĩnh Liễn]] cùng Hoàng thất tử - Triết Thành Thân vương [[Vĩnh Tông]]. Cả hai vị Hoàng đích tử đều do đích thân [[Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu]] hạ sinh nhưng bất hạnh qua đời từ sớm. Năm Càn Long thứ 38 ([[1773]]), Càn Long Đế bí mật chọn Vĩnh Diễm làm Trữ quân. Khi tế cáo thiên địa, Càn Long Đế đã khấn:''"Nếu là người hiền thì cho nó được thành đạt, còn nếu không thể kế thừa Đại Thanh thì cho nó yểu mệnh mà chết. Để không lầm lỡ cơ mệnh quốc gia, cũng là để chọn người khác phù hợp"''<ref>清实录:...朕曾以所定皇子之名。默祷上帝。以所定之子若贤。能承大清基业。则祈昊苍眷估。俾得有成。苦其人弗克负荷。则速夺其算。毋误国家重大之任 。予亦可另行选择。</ref>.
51

lần sửa đổi