Khác biệt giữa các bản “Quân khu 1, Quân đội nhân dân Việt Nam”

n
* Tòa án Quân sự Quân khu 1
* Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 1
*'''[[Bộ Tham mưu, Quân khu 1 (Quân đội nhân dân Việt Nam)|Bộ Tham mưu]]'''
**Tham mưu trưởngː [[Thiếu tướng]] [[Trần Văn Kình]]
**Phó Tham mưu trưởng: Thiếu tướng Nguyễn Đăng Bảo
**Phó Tham mưu trưởngː Đại tá Hoàng Văn Hữu
**Phó Tham mưu trưởngː Đại tá Đỗ Đại Phong (Nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh Thái Nguyên
*'''[[Cục Chính trị, Quân khu 1 (Quân đội nhân dân Việt Nam)|Cục Chính trị]]'''
**Chủ nhiệm: Thiếu tướng Nguyễn Đình Long
**Phó Chủ nhiệm: Thiếu tướng Ngô Quang Hưng
**Phó Chủ nhiệm: Đại tá Nguyễn Minh Thao
**Phó Chủ nhiệm: Đại tá Nguyễn Tiến Chung
*'''[[Cục Hậu cần, Quân khu 1 (Quân đội nhân dân Việt Nam)|Cục Hậu cần]]'''
**Chủ nhiệm: Đại tá Phạm Mạnh Cường
**Chính ủy: Đại tá Chu Đức Minh
**Phó Chủ nhiệm: Đại tá Hoàng Việt
**Phó Chủ nhiệm: Đại tá Nguyễn Trọng Hiệp
*'''[[Cục Kỹ thuật, Quân khu 1 (Quân đội nhân dân Việt Nam)|Cục Kỹ thuật]]'''
**Chủ nhiệm: Đại tá Nguyễn Văn Thái
**Chính ủy: Đại tá Ngọ Quang Trinh