Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Danh sách tập tiếng Nhật”

Đã lùi lại sửa đổi 55335272 của Thienhau2003 (thảo luận)
(Tạm ghép vào để chuẩn bị sáp nhập vào Bản mẫu:Danh sách tập phim)
(Đã lùi lại sửa đổi 55335272 của Thienhau2003 (thảo luận))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Lùi sửa Sửa đổi di động nâng cao
 
#ifeq:{{{FirstVietAirDate|ʁ}}}|ʁ| |<td>{{{FirstVietAirDate}}}</td>}}{{
#ifeq:{{{ProdCode|{{{mã sản xuất|ʁ}}}}}}|ʁ| |<td id="ma{{{ProdCode|{{{mã sản xuất}}}}}}">{{{ProdCode|{{{mã sản xuất}}}}}}</td>}}{{
#ifeq:{{{Aux4|ʁ}}}|ʁ| |<td>{{{Aux4}}}</td>}}</tr>{{#if:{{{ShortSummary|{{{tóm tắt|}}}}}}|<tr><td style="border-bottom:3px solid #{{#if:{{{LineColor|{{{màu viền|}}}}}}|{{{LineColor|{{{màu viền}}}}}}|CCCCFF}}" colspan="{{#expr:{{#ifeq:{{{VietnameseTitle|{{{tựa Việt|ʁ}}}}}}|ʁ|{{#ifeq:{{{JapaneseTitle|{{{RomajiTitle|{{{tựa Nhật|ʁ}}}}}}}}}|ʁ|{{#ifeq:{{{RTitle|{{{chú thích tựa|ʁ}}}}}}|ʁ|{{#ifeq:{{{KanjiTitle|{{{tựa Kanji|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}|1}}|1}}|1}}+{{#ifeq:{{{DirectedBy|{{{đạo diễn|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{WrittenBy|{{{kịch bản|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{Aux1|ʁ}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{Aux2|ʁ}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{Aux3|ʁ}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{Aux4|ʁ}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{FirstVietAirDate|ʁ}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{OriginalAirDate|{{{ngày chiếu Nhật|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{ProdCode|{{{mã sản xuất|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{Viewers|ʁ}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{EpisodeNumber|{{{số chương|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{EpisodeNumber2|{{{số chương 2|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}}}">
#ifeq:{{{Viewers|ʁ}}}|ʁ| |<td>{{{Viewers}}}</td>}}{{
#ifeq:{{{Aux4|ʁ}}}|ʁ| |<td>{{{Aux4}}}</td>}}</tr>{{#if:{{{ShortSummary|{{{tóm tắt|}}}}}}|<tr><td style="border-bottom:3px solid #{{#if:{{{LineColor|{{{màu viền|}}}}}}|{{{LineColor|{{{màu viền}}}}}}|CCCCFF}}" colspan="{{#expr:{{#ifeq:{{{VietnameseTitle|{{{tựa Việt|ʁ}}}}}}|ʁ|{{#ifeq:{{{JapaneseTitle|{{{RomajiTitle|{{{tựa Nhật|ʁ}}}}}}}}}|ʁ|{{#ifeq:{{{RTitle|{{{chú thích tựa|ʁ}}}}}}|ʁ|{{#ifeq:{{{KanjiTitle|{{{tựa Kanji|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}|1}}|1}}|1}}+{{#ifeq:{{{DirectedBy|{{{đạo diễn|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{WrittenBy|{{{kịch bản|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{Aux1|ʁ}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{Aux2|ʁ}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{Aux3|ʁ}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{Aux4|ʁ}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{FirstVietAirDate|ʁ}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{OriginalAirDate|{{{ngày chiếu Nhật|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{ProdCode|{{{mã sản xuất|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{Viewers|ʁ}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{EpisodeNumber|{{{số chương|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}+{{#ifeq:{{{EpisodeNumber2|{{{số chương 2|ʁ}}}}}}|ʁ|0|1}}}}">
{{{ShortSummary|{{{tóm tắt|}}}}}}&nbsp;</td></tr>}}<noinclude><table>{{Tài liệu}}</table></noinclude>