Khác biệt giữa các bản “Gustaf Åkerhielm”

Trang mới: “{{Infobox officeholder 1 |honorific-prefix = Nam tước |name=Gustaf Åkerhielm |office = Thủ tướng Thụy Điển |image=G…”
(Trang mới: “{{Infobox officeholder 1 |honorific-prefix = Nam tước |name=Gustaf Åkerhielm |office = Thủ tướng Thụy Điển |image=G…”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Không có sự khác biệt)