Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Ketsuban (Pokémon)”

#::Tôi nghĩ bài này đề cử là hơi vội vã. Bạn {{u|Thienhau2003}} đã trao đổi trước đó với các thành viên dự án Pokemon và trò chơi điện tử chưa, liệu họ đánh giá như thế nào về bài này. Kinh nghiệm là mọi đề cử nên lớp lang một chút, ít nhất phải là bài tốt trong số các dự án/chủ đề của nó, rồi mới có thể đề cử BVT hay BVCL được. BVT thì tôi chưa dám nói, nhưng BVCL với bài này thực sự hơi quá tầm. [[Thành viên:DangTungDuong|DangTungDuong]] ([[Thảo luận Thành viên:DangTungDuong|thảo luận]]) 09:18, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)
#:::họ là ai mới được, wiki chả có ai cả, các dự án đều chết, chúng ta làm việc và ứng cử trực tiếp bạn {{u|DangTungDuong}} à [[Đặc biệt:Đóng góp/2001:EE0:56B2:B720:4196:4452:F5C7:82B6|2001:EE0:56B2:B720:4196:4452:F5C7:82B6]] ([[Thảo luận Thành viên:2001:EE0:56B2:B720:4196:4452:F5C7:82B6|thảo luận]]) 10:50, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)
#:: IP nói lên một thực trạng buồn ở đây, nhưng phải hỏi, phải trao đổi thì mới biết khác thành viên có hoạt động hay không. Tôi tin họ vẫn thỉnh thoảng xuất hiện tại đây, và dĩ nhiên, ở nhiều không gian khác ngoài Wikipedia. Trao đổi qua messenger chẳng hạn? [[Thành viên:DangTungDuong|DangTungDuong]] ([[Thảo luận Thành viên:DangTungDuong|thảo luận]])