Khác biệt giữa các bản “Thục Gia Hoàng quý phi”

n
|'''Năm'''||'''Phim ảnh truyền hình'''||'''Diễn viên'''||'''Nhân vật'''
|-
| style="text-align:center;"|2005 ||style="text-align:center;"|《[[Thiếu niên Gia Khánh]]》|| style="text-align:center;"| [[Nhạc Tú Thanh]]||style="text-align:center;"|Gia Quý phi Kim Giai thị
|-
| style="text-align:center;"|2018 ||style="text-align:center;"|《[[Như Ý truyện]]》|| style="text-align:center;"| [[Tân Chỉ Lôi]]||style="text-align:center;"|Kim Ngọc Nghiên (金玉妍)
|-
| style="text-align:center;"|2018 ||style="text-align:center;"|《[[Diên Hi công lược]]》|| style="text-align:center;"| [[Phan Thời Thất]]||style="text-align:center;"| Gia tần/Tiểu Gia tần
|}