Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thừa Thạc”

Trang mới: “'''Thừa Thạc''' (chữ Hán: 承碩; 24 tháng 4 năm 1802 - 13 tháng 10 năm 1839) là một Hoàng thân thuộc 1 trong 12 Thiết mạo tử vương…”
(Trang mới: “'''Thừa Thạc''' (chữ Hán: 承碩; 24 tháng 4 năm 1802 - 13 tháng 10 năm 1839) là một Hoàng thân thuộc 1 trong 12 Thiết mạo tử vương…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh