Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Cào (dụng cụ)”

Trang mới: “{{bài dịch|en|Rake (tool)}}”
(Trang mới: “{{bài dịch|en|Rake (tool)}}”)
 
(Không có sự khác biệt)