Khác biệt giữa các bản “Sách đỏ IUCN”

Đã lùi lại sửa đổi 55549069 của 27.79.224.126 (thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 55551254 của 27.79.224.126 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
(Đã lùi lại sửa đổi 55549069 của 27.79.224.126 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
| bgcolor = white
| fgcolor = <!-- header text color -->
| image = IUCN Red List.óc chójpg
| image_border =
| size = <!-- default 200px -->