Khác biệt giữa các bản “Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo”

không có tóm lược sửa đổi
* {{youtube|hv-fMZgyuaw|Giới thiệu khái niệm}} {{en icon}}
* {{youtube|65Mv3jHgiew|Giải thích câu nói}} {{en icon}}
{{sao bài viết tốt|phiên bản được chọn=21281448|thời gian=31 tháng 7 năm 2015}}
 
[[Thể loại:Cụm từ tiếng Anh]]