Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Câu hỏi từ Nguyen29112007
Làm thế nào để chèn hình ảnh vào bài viết.
Cảm ơn! --[[Thành viên:Hoang4you|Hoang4you]] ([[Thảo luận Thành viên:Hoang4you|thảo luận]]) 06:43, ngày 29 tháng 9 năm 2019 (UTC)
 
== Câu hỏi từ [[User:Nguyen29112007|Nguyen29112007]] (02:20, ngày 1 tháng 10 năm 2019) ==
 
làm sao để học tốt được tất cả các môn ? --[[Thành viên:Nguyen29112007|Nguyen29112007]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyen29112007|thảo luận]]) 02:20, ngày 1 tháng 10 năm 2019 (UTC)
1

lần sửa đổi