Khác biệt giữa các bản “Ngan Dừa”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Đường phố==
* Lê Duẩn.
 
* Võ Thị Sáu.
* Lê Duẩn.
* Bùi Thị Trường.
 
* Trần Hưng Đạo.
* Võ Thị Sáu.
* Nguyễn Huệ.
 
* Trần Văn Bảy.
* Bùi Thị Trường.
* Lê Thị Nhơn.Riêng
 
* Nguyễn Thị Hai.Minh Khai
* Trần Hưng Đạo.
* Trần ThịKim Tư.Túc
 
* Trương Văn An.
* Nguyễn Huệ.
* Phùng Ngọc Liêm.
 
* Nguyễn BỉnhĐình Khiêm.Chiểu
* Trần Văn Bảy.
* Thị Chậm
 
* Nguyễn Thị Riêng.Mười
* Trần Văn Tất.
 
* Nguyễn Thị Minh Khai.Năm
* Lộc Ninh.
 
* TrầnChu KimVăn TrúcAn
* Lý Thường Kiệt.
 
* Nguyễn TrungBỉnh Trực.Khiêm
* Trương Văn An.
* Ngô Quyền.
 
* Nguyễn ThịTrung Thiên.Trực
* Phùng Ngọc Liêm.
* Hai Bà Trưng.
 
* Nguyễn Đình Chiểu.Du
* Lê Lợi.
 
* Thị ChậmLai.
* Mậu Thân.
 
* Lý Tự Trọng.
* Nguyễn Thị Mười.Thiên
 
* Lê Lai.Thị Nhơn
* Trần Văn Tất.
* Trần Thị Tư
 
* Nguyễn Thị Năm.Hai
 
* Lộc Ninh.
 
* Chu Văn An.
 
* Lý Thường Kiệt.
 
* Nguyễn Bỉnh Khiêm.
 
* Ngô Quyền.
 
* Nguyễn Trung Trực.
 
* Hai Bà Trưng.
 
* Nguyễn Du.
 
* Lê Lợi.
 
* Lê Lai.
 
* Mậu Thân.
 
* Lý Tự Trọng.
 
* Nguyễn Thị Thiên.
 
* Lê Thị Nhơn.
 
* Trần Thị Tư.
 
* Nguyễn Thị Hai.
 
* Dương Thị Bảy.