Khác biệt giữa các bản “Nhân Thọ Hoàng thái hậu”

n
Những số ngày trên đều là ngày âm, làm sao tính như vậy được. Hiếu Cung không có lễ tấn tôn nên không có "đăng quang".
n (Những số ngày trên đều là ngày âm, làm sao tính như vậy được. Hiếu Cung không có lễ tấn tôn nên không có "đăng quang".)
| cỡ hình =
| chức vị 1 = [[Hoàng thái hậu]] [[Nhà Thanh|Đại Thanh]]
| tại vị 1 = [[13 tháng 11]] năm [[1722]]<br>- [[23 tháng 5]] năm [[1723]] <br>{{số năm theo năm và ngày|1722|11|13|1723|5|23}}|
| đăng quang 1 = [[Tháng giêng]] năm [[1723]]
| tiền nhiệm 1 = [[Hiếu Huệ Chương Hoàng hậu|<font color = "grey">Nhân Hiến Hoàng thái hậu</font>]]<br>[[Hiếu Khang Chương Hoàng hậu|<font color="grey">Từ Hoà Hoàng thái hậu</font>]]
| kế nhiệm 1 = [[Hiếu Thánh Hiến Hoàng hậu|<font color="blue">Sùng Khánh Hoàng thái hậu</font>]]