Khác biệt giữa các bản “Kim Thành”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| hình =
| ghi chú hình =
| vị trí lấy tọa độ = Ga Phú Thái
| vĩ độ = 20
| kinh độphút = 57
| vĩ giây = 56
| diện tích = 112,9km<sup>2</sup>
| kinh độ = 106
| kinh phút = 30
| kinh giây = 41
| diện tích = 112,9km9 km<sup>2</sup>
| dân số = 165.782 người
| thời điểm dân số = 2018
| dân tộc =
| vùng = [[Đồng bằng sông Hồng]]
| tỉnh = [[Hải Dương]]
| huyện lỵ = thị trấn [[Phú Thái, Kim Thành|Phú Thái]]
| thành phố =
| huyện lỵ = thị trấn [[Phú Thái, Kim Thành|Phú Thái]]
| thành lập =
| chủ tịch UBND =
| chủ tịch HĐND =
| bí thư huyện ủy =
| phân chia hành chính = 1 thị trấn, 20 xã
| danh sách đơn vị hành chính =
| trụ sở UBND =
| web = kimthanh.haiduong.gov.vn