Khác biệt giữa các bản “Vùng mã hóa”

→‎Cấu trúc: Đặt liên kết trang.
(→‎Cấu trúc: Đặt liên kết trang.)
(→‎Cấu trúc: Đặt liên kết trang.)
* Vùng kết thúc có tín hiệu chấm dứt phiên mã.
]]
'''Vùng mã hóa''' ở gen là chuỗi nuclêôtit của ADN mang thông tin di truyền về sản phẩm mà gen đó quy định. Sản phẩm này là phân tử ARN, trong đó chủ yếu và quan trọng nhất là mARN ([[ARN thông tin]]) vì nó mang thông tin của prôtêin.<ref>https://www.britannica.com/science/gene
Gene</ref><big><sup>,</sup></big> <ref>https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Coding+region</ref>
 
 
* Trong cấu trúc tuyến tính (mạch thẳng) của một gen, người ta thường phân biệt 3 vùng là "vùng điều hoà" (regulatory region) và "vùng mã hoá" (coding region) là chính, còn "vùng kết thúc" <ref name=":0">"Sinh học 12" - [[Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam|Nhà xuất bản Giáo dục]], 2019</ref> thường được gọi là [[trình tự tắt]] (silencer) hoặc inactivateur (trình tự bất hoạt). Hình 1 mô tả các vùng này ở một gen nói chung.
* Vùng mã hoá là phần có kích thước lớn nhất của gen, tính từ đầu 5' từ vị trí có bộ ba mở đầu (start codon) cho đến hết vị trí có bộ ba kết thúc dịch mã. Nếu chỉ xét một mạch của gen, thì ta có mô tả chung về các vùng này như ở hình 1. Ở [[sinh vật nhân sơ]], thì vùng mã hoá gồm các [[bộ ba mã di truyền]] liên tiếp nhau, do gen của chúng là gen không phân mảnh. Còn ở [[sinh vật nhân thực]], thì gen của chúng là [[gen phân mảnh]] có vùng mã hóa không liên tục, gồm các đoạn [[Intron|intrôn]] (không có mã di truyền) xen kẽ với các đoạn [[êxôn]] (có mã di truyền), do đó vùng mã hoá của gen cấu trúc có cả đoạn không mã hoá, tức là không mang mã quy định trực tiếp axit amin.<ref>{{Chú thích web|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK12983/|title=Overview: Gene Structure|last=Kornelia Polyak & Matthew Meyerson|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
 
[[Tập_tin:Vi.Vùng_mã_hoá_ARN_RNAcoding_region.png|nhỏ|Hình 2: Phân bố các vùng chính của ARN trưởng thành nói chung.<ref>Campbell và cộng sự: "Sinh học" - [[Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam|Nhà xuất bản Giáo dục]], 2010.</ref>]]