Khác biệt giữa các bản “Kim Thành”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| chủ tịch HĐND =
| bí thư huyện ủy =
| phân chia hành chính = 1 thị trấn, 2017
| trụ sở UBND =
| web = kimthanh.haiduong.gov.vn
 
==Hành chính==
Huyện Kim Thành có 21 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn [[Phú Thái, Kim Thành|Phú Thái]] (huyện lỵ) và 2017 xã: [[Bình Dân, Kim Thành|Bình Dân]], [[Cẩm La, Kim Thành|Cẩm La]], [[Cổ Dũng]], [[Cộng Hòa, Kim Thành|Cộng Hòa]], [[Đại Đức]], [[Đồng GiaCẩm]], [[Kim Anh, Kim Thành|Kim Anh]], [[Kim Đính]], [[Kim KhêLiên, Kim Thành|Kim Khê]], [[Kim LươngLiên]], [[Kim Tân, Kim Thành|Kim Tân]], [[Kim Xuyên, Kim Thành|Kim Xuyên]], [[Lai Vu, Kim Thành|Lai Vu]], [[Liên Hòa, Kim Thành|Liên Hòa]], [[Ngũ Phúc, Kim Thành|Ngũ Phúc]], [[Phúc Thành, Kim Thành|Phúc Thành]], [[Tam Kỳ, Kim Thành|Tam Kỳ]], [[Thượng Vũ]], [[Tuấn Hưng (xã)|Tuấn Hưng]], [[Việt Hưng, Kim Thành|Việt Hưng]].
 
==Lịch sử==
Ngày 6 tháng 11 năm 1996, huyện Kim Môn thuộc tỉnh Hải Dương vừa được tái lập.
 
Ngày 17 tháng 2 năm 1997, huyện Kim Môn tách trở lại thành 2 huyện Kim Thành và Kinh Môn. Xã Phúc Thành A đổi lại thành xã Phúc Thành thuộc huyện Kim Thành. HuyệnLúc này, huyện Kim Thành có thị trấn Phú Thái (huyện lỵ) và 20 xã: Bình Dân, Cẩm La, Cổ Dũng, Cộng Hòa, Đại Đức, Đồng Gia, Kim Anh, Kim Đính, Kim Khê, Kim Lương, Kim Tân, Kim Xuyên, Lai Vu, Liên Hòa, Ngũ Phúc, Phúc Thành, Tam Kỳ, Thượng Vũ, Tuấn Hưng, Việt Hưng như hiện nay.
 
Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2021, theo đó, sáp nhập xã Đồng Gia và xã Cẩm La thành xã Đồng Cẩm; sáp nhập xã Kim Khê và xã Kim Lương thành xã Kim Liên; sáp nhập xã Tuấn Hưng và xã Việt Hưng thành xã Tuấn Việt.
 
Sau khi sắp xếp, huyện Kim Thành có 1 thị trấn và 17 xã như hiện nay.
 
==Danh nhân==