Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Quan hệ thương mại Israel - Việt Nam”

#{{bqg}} Hiện tại bài viết đã có nội dung và nguồn dẫn phong phú đủ để làm bài độc lập. [[Thành viên:Quy Nhơn Bình Định|Quy Nhơn Bình Định]] ([[Thảo luận Thành viên:Quy Nhơn Bình Định|thảo luận]]) 00:17, ngày 20 tháng 10 năm 2019 (UTC)
#{{bqg}} Không đồng ý hợp nhất, đề nghị giữ nguyên. [[Thành viên:Minh Xung|Minh Xung]] ([[Thảo luận Thành viên:Minh Xung|thảo luận]]) 09:34, ngày 20 tháng 10 năm 2019 (UTC)
#{{bqg}} Nội dung, nguồn dẫn, quy mô đủ để làm bài độc lập. [[Thành viên:Bùi Công Chức|Bùi Công Chức]] ([[Thảo luận Thành viên:Bùi Công Chức|thảo luận]]) 22:48, ngày 21 tháng 10 năm 2019 (UTC)
;Xóa
# {{bqx}} Đồng ý hợp nhất./.[[Thành viên: Goodmorninghpvn|<span style="font-weight:bold:italic; color:green; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i> Morning</i></span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Goodmorninghpvn|thảo luận]]) 12:09, ngày 11 tháng 10 năm 2019 (UTC)