Khác biệt giữa các bản “Hà Trung”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Hành chính==
Huyện Hà Trung có 20 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn [[Hà Trung (thị trấn)|Hà Trung]] (huyện lỵ) và 19 xã: [[Hà Bắc, Hà Trung|Hà Bắc]], [[Hà Bình]], [[Hà Châu, Hà Trung|Hà Châu]], [[Hà Đông, Hà Trung|Hà Đông]], [[Hà Giang, Hà Trung|Hà Giang]], [[Hà Hải]], [[Hà Lai]], [[Hà Lĩnh]], [[Hà Long]], [[Hà Ngọc]], [[Hà Sơn, Hà Trung|Hà Sơn]], [[Hà Tân, Hà Trung|Hà Tân]], [[Hà Thái]], [[Hà Tiến, Hà Trung|Hà Tiến]], [[Hà Vinh]], [[Hà Vân|Hoạt Giang]], [[Lĩnh Toại]], [[Hà Yên|Yên Dương]], [[Yến Sơn]].
 
==Lịch sử==