Khác biệt giữa các bản “Thái tử”

n
n
# [[Lê Duy Vĩ]], trưởng tử của [[Lê Hiển Tông]], bị [[Trịnh Sâm]] bức hại. Cha ruột của [[Lê Chiêu Thống]].
# [[Nguyễn Phúc Cảnh]], đích trưởng tử của [[Gia Long]].
# [[Nguyễn Phúc Đảm]], thứ tử của [[Gia Long]].
# [[Nguyễn Phúc Bảo Long]], đích trưởng tử của [[Bảo Đại]]. Ông là Hoàng thái tử cuối cùng trong lịch sử [[Việt Nam]].