Khác biệt giữa các bản “Tứ Kỳ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày [[16 tháng 6]] năm [[1997]], thành lập thị trấn [[Tứ Kỳ (thị trấn)|Tứ Kỳ]], thị trấn huyện lỵ huyện Tứ Kỳ trên cơ sở trên cơ sở thôn An Nhân (xã Đông Kỳ) và thôn La Tỉnh (xã Tây Kỳ), có diện tích tự nhiên 476 ha và 6.722 nhân khẩu.
 
Ngày [[16 tháng 10]] năm [[2019]], Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương. Theo đó, chuyển xã Ngọc Sơn đượcvề sápthành nhập vàophố [[Hải Dương (thành phố )|Hải Dương]] quản lý; sáphợp nhất nhậphai xã Đại Đồng và Kỳ Sơn thành xã Đại Sơn; sáphợp nhậpnhất các xã Đông Kỳ, Tứ Xuyên và Tây Kỳ thành xã Chí Minh.
 
Sau khi sắp xếp và điều chỉnh địa giới, huyện Tứ Kỳ có 1 thị trấn và 22 xã như hiện nay.