Khác biệt giữa các bản “Trí Uẩn”

* [https://infonet.vn/ong-thu-voi-ao-thuat-xep-go-nguoi-viet-co-tro-tri-uan-tri-tue-gap-tram-lan-post316427.info "Ong thủ" với ảo thuật xếp gỗ: Người Việt có trò Trí Uẩn trí tuệ gấp... trăm lần], Infonet, 14/10/2019
* [https://thethaovanhoa.vn/the-gioi/nhung-nguoi-gin-giu-phuc-dung-tro-choi-tri-uan-n20100329102811912.htm Những người gìn giữ, phục dựng “Trò chơi Trí Uẩn”], Thể thao & Văn hóa, 29/03/2010
* [http://vovgiaothong.vn/Tro-choi-Tri-Uan-phan-1 Trò chơi Trí Uẩn (phần 1)], phỏng vấn con trai ông Trí Uẩn, VOV Giao thông, 21/07/2017
'''''[https://www.cs.brandeis.edu/~storer/JimPuzzles/ZPAGES/zzzRichter10-CrossPuzzle.html?fbclid=IwAR3yNXqR2LFm9OsiJ1ULQZvAKhSobjmMn0vVHrzgZ2r0qb5shzIfov27MQY Cross Puzzle]'''''