Khác biệt giữa các bản “Hưng Hoá Tồn Tưởng”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:02.0451117 using AWB
n (replaced: ( → (, . → ., , → ,, : → : (5), Tham Khảo → Tham khảo using AWB)
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:02.0451117 using AWB)
 
== Pháp Ngữ ==
<nowiki>''</nowiki>Sư thượng đường, niêm hương : Một cây hương này vốn vì Sư huynh Tam Thánh, Tam Thánh đối với ta rất ít ỏi; vốn vì Sư huynh Đại Giác, Đại Giác đối với ta rất dư dật; chẳng bằng cúng dường Tiên sư Lâm Tế.<nowiki>''</nowiki>
 
<nowiki>''</nowiki>Sư dạy chúng: Ta chỉ nghe ngoài hành lang hét, ở giá sau cũng hét. Các ông chớ có hét mù, hét loạn, dù cho hét được Hưng Hóa bay đến trụ trong giữa trời, lại phải rơi xuống tắt thở, đợi Hưng Hóa tỉnh lại sẽ bảo ông "chưa hiện tại". Vì cớ sao? Ta chưa từng nhằm trong màn lụa đỏ để chân châu, với những người các ông hét loạn trong hư không để làm gì?<nowiki>''</nowiki>
 
== Tham khảo ==
{{tham khảo}}
 
* ''Fo Guang Ta-tz'u-tien'' 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)