Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Unicode hóa”

không có tóm lược sửa đổi
<noinclude>
{{Tài liệu|content=
{{Subst only|auto=no}}
==Cách sử dụng==
Nếu bạn gặp một bài viết gồm tiếng Việt không dấu, hoặc không dùng mã Unicode (không đọc được các dấu tiếng Việt), bạn có thể treo biển báo bài này để thông báo rằng phần không được Unicode hóa sẽ bị xóa sau 7 ngày nếu không được quan tâm. Bạn ghi dòng mã sau: