Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Phía tây giáp phường [[Tân Hưng, thành phố Hải Dương|Tân Hưng]] và xã [[Gia Xuyên]]
* Phía nam giáp xã [[Tân Tiến, Gia Lộc|Tân Tiến]], huyện [[Gia Lộc]] và xã [[Đại Sơn, Tứ Kỳ|Đại Sơn]], huyện [[Tứ Kỳ]]
* Phía bắc giáp phường [[Hải Tân (phường)|Hải Tân]] và phường [[Ngọc Châu]].
 
Xã Ngọc Sơn có diện tích 4,86 km², dân số năm 2018 là 7.870 người, mật độ dân số đạt 1.619 người/km².<ref name = "Nghị quyết 788"/>