Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Wikipedia:Biểu quyết xóa bài/Gợi ý‎}}
== Tháng 11 năm 2019 ==
{{//Hội thi Tin học trẻ Thành phố Hồ Chí Minh}}
{{/Bộ Tham mưu, Quân khu 4 Quân đội nhân dân Việt Nam}}
{{/Huyện Trường Sa}}