Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lạy”

không có tóm lược sửa đổi
n (→‎Tham khảo: AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:20.6530000)
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''LạyLạy''' (''lễ lạylạy'', ''nằmnằm phủ phụcphục'') là mộtmột tư thế củacủa cơ thể mộtmột cáchcách tôntôn kínhkính hay phụcphục tùngtùng. ThôngThông thườngthường lạylạy đượcđược phânphân biệtbiệt vớivới cáccác hànhhành vi ítít hơnhơn cúicúi hoặchoặc quỳ do liênliên quan đếnđến mộtmột phầnphần củacủa cơ thể phíaphía trêntrên đầuđầu gốigối chạmchạm đấtđất, đặcđặc biệtbiệtbànbàn tay. TônTôn giáogiáo sử dụngdụng lễ lạylạy như mộtmột v hànhhành độngđộng phụcphục tùngtùng hoặchoặc thờ phượngphượng mộtmột đấngđấng tốitối cao hay thựcthực thể tôntôn thờ kháckhác (tứctứcĐứcĐức ChúaChúa TrờiTrời hay cáccác vị thầnthần), như trong sajdah củacủa HồiHồi giáogiáo cầucầu nguyệnnguyện, salat, hay thể hiệnhiện sự tôntôn kínhkính đốiđối vớivới ngườingười hoặchoặc cáccác yếuyếu tố kháckhác củacủa tôntôn giáogiáo. Trong nềnnền vănvăn hóahóatruyềntruyền thốngthống kháckhác nhau, lễ lạylạy đượcđược tươngtương tự đượcđược sử dụngdụng để hiểnhiển thị đốiđối vớivới nhà cầmcầm quyềnquyền, chínhchính quyềnquyền dândân sự và cáccác trưởngtrưởng lãolãohộihội hoặchoặc cấpcấp trêntrên, như trong Trung QuốcQuốc khấukhấu đầuđầu hoặchoặc cổ Ba Tư proskynesis. CácCác hànhhành độngđộng thườngthường truyềntruyền thốngthốngmộtmột phầnphần quan trọngtrọng củacủa cáccác nghi lễ và nghi lễ tôntôn giáogiáo, dândân sự và truyềntruyền thốngthống, và vẫnvẫn đượcđược sử dụngdụng trong nhiềunhiều nềnnền vănvăn hóa. Điển hình là [[người Thái]] có tục lệ vái khi chào, đọc là hóaไหว้.
 
==Tham khảo ==
{{Tham khảo}}
Người dùng vô danh