Khác biệt giữa các bản “Đội tuyển bóng đá quốc gia Qatar”

=== Đội hình hiện tại ===
23 cầu thủ dưới đây được triệu tập tham dự trận giao hữu gặp {{nft|Singapore}} và vòng loại World Cup 2022 gặp {{nft|Afghanistan}} vào các ngày 14 và 19 tháng 11 năm 2019.<br/>
''Số liệu thống kê đến ngày 1419 tháng 11 năm 2019, sau trận gặp {{nft|SingaporeAfghanistan}}''.
{{nat fs g start|background=#800000|color=white}}
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=[[Saad Al Sheeb]]|sortname=Alsheeb, Saad|age={{birth date and age|1990|2|19|df=y}}|caps=6061|goals=0|club=[[Al Sadd SC|Al-Sadd]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=26|pos=GK|name=[[Yousef Hassan]]|age={{birth date and age|df=y|1996|5|24}}|caps=6|goals=0|club=[[Al-Gharafa SC]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=22|pos=GK|name=[[Mohammed Al-Bakri]]|age={{birth date and age|1997|3|28|df=y}}|caps=3|goals=0|club=[[Al-Duhail SC|Al-Duhail]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=21|pos=GK|name=[[Fahad Younes]]|age={{birth date and age|1994|7|30|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Al Rayyan SC]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs break|background=#800000|color=white}}
{{nat fs g player|no=16|pos=DF|name=[[Boualem Khoukhi]]|age={{birth date and age|1990|7|9|df=y}}|caps=6869|goals=18|club=[[Al Sadd SC|Al-Sadd]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=28|pos=DF|name=[[Mohammed Musa]]|age={{birth date and age|1986|3|23|df=y}}|caps=57|goals=5|club=[[Al-Duhail SC]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=20|pos=DF|name=[[Ali Afif]]|age={{birth date and age|1988|1|20|df=y}}|caps=56|goals=10|club=[[Al-Duhail SC|Al-Duhail]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=[[Ró-Ró]]|sortname=Roro|age={{birth date and age|1990|8|6|df=y}}|caps=5152|goals=1|club=[[Al Sadd SC|Al-Sadd]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=[[Al-Mahdi Ali Mukhtar]]|age={{birth date and age|1992|3|2|df=y}}|caps=36|goals=3|club=[[Al-Gharafa Sports Club|Al-Gharafa]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=5|pos=DF|name=[[Tarek Salman]]|age={{birth date and age|1997|12|5|df=y}}|caps=2627|goals=0|club=[[Al Sadd SC|Al-Sadd]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=1524|pos=DF|name=[[Bassam Al-Rawi]]|sortname=Alrawi, Bassam|age={{birth date and age|1997|12|16|df=y}}|caps=26|goals=2|club=[[Al-Duhail SC|Al-Duhail]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=13|pos=DF|name=[[Musab Kheder]]|age={{birth date and age|1993|1|1|df=y}}|caps=1213|goals=0|club=[[Al-Arabi SC (Qatar)|Al-Arabi]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=23|pos=DF|name=[[Fahad Al-Abdulrahman]]|age={{birth date and age|1995|4|6|df=y}}|caps=23|goals=0|club=[[Al-Arabi SC (Qatar)|Al-Arabi SC]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=2415|pos=DF|name=[[Hamam Ahmed]]|age={{birth date and age|2000|1|1|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Al-Gharafa SC]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs break|background=#800000|color=white}}
{{nat fs g player|no=12|pos=MF|name=[[Karim Boudiaf]]|sortname=Boudiaf, Karim|age={{birth date and age|1990|9|16|df=y}}|caps=7576|goals=5|club=[[Al-Duhail SC|Al-Duhail]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=6|pos=MF|name=[[Abdulaziz Hatem]]|age={{birth date and age|1990|10|28|df=y}}|caps=6465|goals=3|club=[[Al Rayyan SC|Al-Rayyan]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=14|pos=MF|name=[[Salem Al-Hajri]]|age={{birth date and age|1996|4|10|df=y}}|caps=1415|goals=0|club=[[Al Sadd SC|Al-Sadd]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=[[Ahmed Fatehi]]|sortname=Fatehi, Ahmed|age={{birth date and age|1993|1|25|df=y}}|caps=10|goals=0|club=[[Al-Arabi SC (Qatar)|Al-Arabi]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=30|pos=MF|name=[[Ahmed Moein]]|age={{birth date and age|1995|10|20|df=y}}|caps=6|goals=0|club=[[Qatar SC]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=9|pos=MF|name=[[Abdullah Al-Ahrak]]|age={{birth date and age|1997|05|10|df=y}}|caps=6|goals=0|club=[[Al Ahli SC (Doha)|Al-Ahli]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=253|pos=MF|name=[[Abdelrahman Moustafa]]|age={{birth date and age|1997|4|5|df=y}}|caps=1|goals=0|club=[[Al Ahli SC (Doha)|Al Ahli SC]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs break|background=#800000|color=white}}
{{nat fs g player|no=10|pos=FW|name=[[Hassan Al-Haydos]]|sortname=Alhaydos, Hassan|other=[[Đội trưởng (bóng đá)|đội trưởng]]|age={{birth date and age2|2019|1|5|1990|12|11|df=y}}|caps=127128|goals=27|club=[[Al Sadd SC|Al-Sadd]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=11|pos=FW|name=[[Akram Afif]]|sortname=Afif, Akram|age={{birth date and age|1996|11|18|df=y}}|caps=5354|goals=1314|club=[[Al Sadd SC|Al-Sadd]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=17|pos=FW|name=[[Ismaeel Mohammad]]|age={{birth date and age|1990|4|5|df=y}}|caps=50|goals=4|club=[[Al-Duhail SC|Al-Duhail]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=19|pos=FW|name=[[Almoez Ali]]|sortname=Ali, Almoez|age={{birth date and age|1996|8|19|df=y}}|caps=4748|goals=24|club=[[Al-Duhail SC|Al-Duhail]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=729|pos=FW|name=[[Ahmed Alaaeldin]]|sortname=Alaaeldin, Ahmed|age={{birth date and age|1993|1|31|df=y}}|caps=28|goals=1|club=[[Al-Gharafa SC|Al-Gharafa]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=297|pos=FW|name=[[Mohammed Muntari]]|age={{birth date and age|1993|12|20|df=y}}|caps=2324|goals=8|club=[[Al-Duhail SC]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=27|pos=FW|name=[[Moayad Hassan]]|age={{birth date and age|1992|1|28|df=y}}|caps=8|goals=1|club=[[Al-Gharafa SC]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=18|pos=FW|name=[[Yusuf Abdurisag]]|age={{birth date and age|1999|8|6|df=y}}|caps=45|goals=1|club=[[Al-Arabi SC (Qatar)|Al-Arabi]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs end}}