Khác biệt giữa các bản “Thomas Savery”

không có tóm lược sửa đổi
 
: Reprinted in Appendix B of: {{Chú thích sách|url=https://archive.org/details/genealogicalbiog00savauoft|title=A Genealogical and Biographical Record of the Savery Families and of the Severy Family|last=Savary|first=A.W.|last2=Lydia A. Savary|publisher=Lippincott|year=1893|isbn=|location=|pages=|doi=|id=}}
 
== liênLiên kêtkết ngoài ==
 
* Sơ đồ bơm Savery