Khác biệt giữa các bản “Di Linh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam | huyện
| tên = Di Linh
| logo =
| hình =
| ghi chú hình =
| độ cao = 1.000 m
| vĩ độ = 11.519444
| kinh độ = 108.089722
| dân số nông thôn =
| mật độ dân số = 100 người/km²
| giấu bản đồ mặc định =
| trạng thái bản đồ = hiện
| tựa bản đồ =
| quốc gia = {{Việt Nam}}
| tỉnh = [[Lâm Đồng]]
| vùng = [[Tây Nguyên]]
| đại biểu quốc hội =
| phân chia hành chính = 1 thị trấn, 18 xã
| danh sách đơn vị hành chính =
| mã hành chính = 679<ref name=MS>{{chú thích web| url =http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20(31-12)2-MSDVHCVN.xls | title =Mã số đơn vị hành chính Việt Nam | accessdate =ngày 10 tháng 7 năm 2014 | publisher =Bộ Thông tin & Truyền thông}}</ref>
| mã bưu chính = 674xxx