Khác biệt giữa các bản “Lâm Bình”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Lâm Bình''' là một [[Huyện (Việt Nam)|huyện]] thuộc tỉnh [[Tuyên Quang]], [[Việt Nam]].
 
==Địa lý==
Huyện Lâm Bình là một huyện miền núi nằm ở phía bắc tỉnh Tuyên Quang, có 78.152,17 ha diện tích tự nhiên và dân số là 29.459 người.
*Phía đông giáp huyện [[Na Hang]].
*Phía tây giáp các huyện [[Vị Xuyên]] và [[Bắc Quang]], tỉnh [[Hà Giang]].
*Phía nam giáp huyện [[Chiêm Hóa]].
*Phía bắc giáp huyện [[Bắc Mê]], tỉnh Hà Giang.
==Lịch sử==
Địa bàn huyện Lâm Bình trước đây vốn thuộc hai huyện Na Hang và Chiêm Hóa.
Huyện Lâm Bình được thành lập vào ngày [[28 tháng 1]] năm [[2011]] trên cơ sở tách 5 xã: Lăng Can, Thượng Lâm, Khuôn Hà, Phúc Yên, Xuân Lập thuộc huyện [[Na Hang]] và 3 xã: Bình An, Thổ Bình, Hồng Quang thuộc huyện [[Chiêm Hóa]]<ref name=07/NQ-CP>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-07-NQ-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Na-Hang-118329.aspx|title=Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Na Hang và huyện Chiêm Hóa để thành lập huyện Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>.
 
Huyện Lâm Bình được thành lập vào ngày [[28 tháng 1]] năm [[2011]] trên cơ sở tách 5 xã: Lăng Can, Thượng Lâm, Khuôn Hà, Phúc Yên, Xuân Lập thuộc huyện [[Na Hang]] và 3 xã: Bình An, Thổ Bình, Hồng Quang thuộc huyện [[Chiêm Hóa]]<ref name=07/NQ-CP>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-07-NQ-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Na-Hang-118329.aspx|title=Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Na Hang và huyện Chiêm Hóa để thành lập huyện Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>. Huyện lỵ đặt tại xã Lăng Can.
 
==Hành chính==