Khác biệt giữa các bản “Hữu Lũng”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Hành chính==
Huyện Hữu Lũng có 24 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn [[Hữu Lũng (thị trấn)|Hữu Lũng]] (huyện lỵ) và 23 xã: [[Cai Kinh]], [[Đồng Tân, Hữu Lũng|Đồng Tân]], [[Đồng Tiến, Hữu Lũng|Đồng Tiến]], [[Hồ Sơn, Hữu Lũng|Hồ Sơn]], [[Hòa Bình, Hữu Lũng|Hòa Bình]], [[Hòa Lạc, Hữu Lũng|Hòa Lạc]], [[Hòa Sơn, Hữu Lũng|Hòa Sơn]], [[Hòa Thắng, Hữu Lũng|Hòa Thắng]], [[Hữu Liên]], [[Minh Hòa, Hữu Lũng|Minh Hòa]], [[Minh Sơn, Hữu Lũng|Minh Sơn]], [[Minh Tiến, Hữu Lũng|Minh Tiến]], [[Nhật Tiến]], [[Quyết Thắng, Hữu Lũng|Quyết Thắng]], [[Sơn Hà, Hữu Lũng|Sơn Hà]], [[Tân Thành, Hữu Lũng|Tân Thành]], [[Thanh Sơn, Hữu Lũng|Thanh Sơn]], [[Thiện Tân, Hữu Lũng|Thiện Tân]], [[Vân Nham (xã)|Vân Nham]], [[Yên Bình, Hữu Lũng|Yên Bình]], [[Yên Sơn, Hữu Lũng|Yên Sơn]], [[Yên Thịnh, Hữu Lũng|Yên Thịnh]], [[Yên Vượng]].
 
==Giao thông==