Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sông Kôn (Quảng Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{dablink |Bài này nói về một phụ lưu của [[sông Vu Gia]] ở Quảng Nam, về các ý nghĩa khác xem [[Sông Côn]] ở tỉnh [[Bình Định]]}}
{{Location map | Vietnam
| width = 220200
| float = right
| relief = yes
| lat_deg = 15| lat_min = 51| lat_sec=38| lat_dir = N
| lon_deg = 107| lon_min = 56| lon_sec= 4| lon_dir = E
}}{{coord|15|51|38|N|107|56|4|E | type:landmark| format=dms| display=title}}
}}
{{coord|15|51|38|N|107|56|4|E|format=dms|display=title}}
'''Sông Kôn''' là một phụ lưu cấp 1 của [[sông Vu Gia]] trong hệ thống [[sông Thu Bồn]], chảy ở các huyện [[Đông Giang]] và [[Đại Lộc]], tỉnh tỉnh [[Quảng Nam]], Việt Nam <ref>Bản đồ Hành chính Việt Nam, Nhà xuất bản Bản Đồ, 2004.</ref>.