Khác biệt giữa các bản “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 14.227.195.42 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Keo010122
n (Đã lùi lại sửa đổi của 14.227.195.42 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Keo010122)
Thẻ: Lùi tất cả
Hỡi đồng bào!<br />
Chúng ta phải đứng lên!<br />
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cướpcứu nước.<br />
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!<br />
Giờ cứu quốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.<br />
Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!<br />
Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm <br />
Kháng chiến thắng lợi muôn năm
<br />
 
<br />
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946<br />
Hồ Chí Minh