Khác biệt giữa các bản “Rita Levi-Montalcini”

 
== Giải thưởng và vinh dự ==
*Năm 1968, bà trở thành người phụ nữ thứ 10 được bầu vào [[Viện hàn lâm khoaKhoa học quốc gia Hoa Kỳ]].
 
*Năm 1974, bà được bầu vào [[Viện hàn lâm giáo hoàng về Khoa học]]
 
*Năm 1982, bà được trao [[Giải Rosenstiel]] (chung với [[Stanley Cohen]])