Khác biệt giữa các bản “Làng (Việt Nam)”

Tuy dân trong làng thì có đủ [[đàn ông]], [[đàn bà]], và [[trẻ con]] nhưng về mặt hành chánh thì đàn bà và trẻ con không có địa vị chính thức. Chỉ có đàn ông từ 16 tuổi trở lên thì coi là ''dân đinh'' có tên ghi vào sổ đinh để làng thu [[thuế]] và chịu sưu.
 
Con trai từ 16 tuổi đến 18 tuổi thì liệt vào hạng ''hoàng đinh'', thường chịu một phần [[thuế thân]] và bắt đầu bắt [[sưu dịch]]. Từ 18 đến 55 tuổi thì là ''tráng hạng''. Nhóm này chịu toàn phần thuế thân và gánh phần lớn sưu dịch. Từ 55 đến 60 tuổi là ''lão hạng'', thuế thân và sưu dịch thường bớt một phần bớtsưu thuế. Hơn 60 tuổi là ''lão nhiêu'' được miễn sai (trừ sưu) toàn phần.
 
Chức sắc, tức những người có bằng cấp, đỗ đạt cũng thuộc hạng miễn sai. Ngoài ra con nhà quan, lính tráng, thông lại cũng được miễn cả.<ref>Bouchet, Alfred. ''Cours élémentaire d'annamite''. Hà nội: Imprimerie Thanh-niên, 1925. Tr 234</ref>