Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Giúp sử dụng Wikipedia”

Câu hỏi tại cửa sổ trợ giúp về Bánh phồng Sơn Đốc
(Câu hỏi tại cửa sổ trợ giúp về Trợ giúp:Chỗ thử)
Thẻ: Câu hỏi tại cửa sổ trợ giúp
(Câu hỏi tại cửa sổ trợ giúp về Bánh phồng Sơn Đốc)
Thẻ: Câu hỏi tại cửa sổ trợ giúp
 
Tôi cần đăng trang thông tin về doanh nghiệp --[[Thành viên:SonKim Land Wiki|SonKim Land Wiki]] ([[Thảo luận Thành viên:SonKim Land Wiki|thảo luận]]) 03:21, ngày 12 tháng 12 năm 2019 (UTC)
 
== Câu hỏi tại cửa sổ trợ giúp về [[Bánh phồng Sơn Đốc]] (02:08, ngày 13 tháng 12 năm 2019) ==
 
Xin chào mình muốn viết thêm bài bánh phòng sơn đốc , không biết viết như vầy có sai không , nhờ ad chỉnh sửa nha thank --[[Thành viên:Tangkimsang|Tangkimsang]] ([[Thảo luận Thành viên:Tangkimsang|thảo luận]]) 02:08, ngày 13 tháng 12 năm 2019 (UTC)
15

lần sửa đổi