Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Biên độ”

(Bổ sung nội dung về biên độ)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}445555555{{sơ khai}}
{{tham khảo}}Biên độ dao động của vật là độ lệch lớn nhất khi vật dao động.
<br />{{sơ khai}}
 
[[Thể loại:Âm thanh]]
Người dùng vô danh