Khác biệt giữa các bản “Hữu Lũng”

Không thay đổi kích thước ,  1 năm trước
Hữu Lũng là một huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Hữu Lũng Huyện Hành chính Vùng Đông Bắc Bộ Tỉnh Lạng Sơn Huyện lỵ thị trấn Hữu Lũng Phân chia hành chính 1 thị trấn, 23 xã Địa lý Tọa độ: 21°30′34″B 106°20′34″Đ Diện tích 804,1 km2 Vị trí Hữu Lũng trên bản đồ Việt Nam Hữu Lũng trên bản đồ Việt NamHữu LũngHữu Lũng Dân số (2019) Tổng cộng 115.380 người Mật độ 143 người/km2 Khác xts Địa lý Sửa đổi Huyện Hữu Lũng nằm ở phía tây nam tỉnh Lạng Sơn, có vị trí địa lý: Phía bắc giáp huyện Bắc Sơn…
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Hữu Lũng là một huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Hữu Lũng Huyện Hành chính Vùng Đông Bắc Bộ Tỉnh Lạng Sơn Huyện lỵ thị trấn Hữu Lũng Phân chia hành chính 1 thị trấn, 23 xã Địa lý Tọa độ: 21°30′34″B 106°20′34″Đ Diện tích 804,1 km2 Vị trí Hữu Lũng trên bản đồ Việt Nam Hữu Lũng trên bản đồ Việt NamHữu LũngHữu Lũng Dân số (2019) Tổng cộng 115.380 người Mật độ 143 người/km2 Khác xts Địa lý Sửa đổi Huyện Hữu Lũng nằm ở phía tây nam tỉnh Lạng Sơn, có vị trí địa lý: Phía bắc giáp huyện Bắc Sơn…)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| huyện lỵ = thị trấn [[Hữu Lũng (thị trấn)|Hữu Lũng]]
| diện tích = 804,1 km<sup>2</sup>
| phân chia hành chính = 1 thị trấn, 2326
| thời điểm dân số = 2019
| dân số = 115.380 người