Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Infobox referendum/results”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
{| class="wikitable" style="text-align:right; width:25em; margin:0"
|+ style="background-color:#f2f2f2;margin-bottom:-1px;border:1px solid #aaa;padding:.2em .4em" | Kết quả
|- style="background-color:#EEEEEE"
{{#if: {{{yes|}}} |
{{!}} style="width: 17em; background-color:#f2f2f2" {{!}}
! scope="col" style="width: 5em" {{!}} Votes
! scope="col" style="width: 7em" {{!}} %
{{!}}-
{{#ifexpr: {{formatnum:{{{yes}}}|R}} > {{formatnum:{{{no}}}|R}} |
{{!}} style="text-align: left;" {{!}} {{#if:{{{yes_text|}}}|'''{{{yes_text}}}'''|[[Image:Yes_check.svg|14px|link=|alt=]] '''Yes'''}}
{{!}} style="text-align: right;margin-right: 0.5em" {{!}} '''{{formatnum: {{formatnum:{{{yes}}}|R}} }}'''
{{!}} style="text-align: right;margin-right: 0.5em" {{!}} '''{{percentage| {{formatnum:{{{yes}}}|R}} | {{#expr: {{formatnum:{{{yes}}} + {{{no}}} + {{#if:{{{blank|}}}|{{{blank}}}|0}} + {{#if:{{{other|}}}|{{{other}}}|0}}|R}} }} | pad = {{{pct_prec|2}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} style="text-align: left;" {{!}} {{#if:{{{no_text|}}}|'''{{{no_text}}}'''|[[Image:X_mark.svg|14px|link=|alt=]] '''No'''}}
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{formatnum: {{formatnum:{{{no}}}|R}} }}
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{percentage| {{formatnum:{{{no}}}|R}} | {{#expr: {{formatnum:{{{yes}}} + {{{no}}} + {{#if:{{{blank|}}}|{{{blank}}}|0}} + {{#if:{{{other|}}}|{{{other}}}|0}}|R}} }} | pad = {{{pct_prec|2}}} }}
{{!}}-
{{#if:{{{blank|}}}|
{{!}} style="text-align: left;" {{!}} {{#if:{{{blanktype|}}}|{{{blanktype}}}|Phiếu trắng}}
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{formatnum: {{formatnum:{{{blank}}}|R}} }}
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{percentage| {{formatnum:{{{blank}}}|R}} | {{#expr: {{formatnum:{{{yes}}} + {{{no}}} + {{#if:{{{blank|}}}|{{{blank}}}|0}} + {{#if:{{{other|}}}|{{{other}}}|0}}|R}} }} | pad = {{{pct_prec|2}}} }}
}}
{{!}}-
{{#if:{{{other|}}}|
{{!}} style="text-align: left;" {{!}} {{#if:{{{othertype|}}}|{{{othertype}}}|Khác}}
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{formatnum: {{formatnum:{{{other}}}|R}} }}
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{percentage| {{formatnum:{{{other}}}|R}} | {{#expr: {{formatnum:{{{yes}}} + {{{no}}} + {{#if:{{{blank|}}}|{{{blank}}}|0}} + {{#if:{{{other|}}}|{{{other}}}|0}}|R}} }} | pad = {{{pct_prec|2}}} }}
}}
|
{{!}} style="text-align: left;" {{!}} {{#if:{{{yes_text|}}}|{{{yes_text}}}|[[Image:Yes_check.svg|14px|link=|alt=]] Yes}}
{{!}} style="text-align: right;margin-right: 0.5em" {{!}} {{formatnum: {{formatnum:{{{yes}}}|R}} }}
{{!}} style="text-align: right;margin-right: 0.5em" {{!}} {{percentage| {{formatnum:{{{yes}}}|R}} | {{#expr: {{formatnum:{{{yes}}} + {{{no}}} + {{#if:{{{blank|}}}|{{{blank}}}|0}} + {{#if:{{{other|}}}|{{{other}}}|0}}|R}} }} | pad = {{{pct_prec|2}}} }}
{{!}}-
{{!}} style="text-align: left;" {{!}} {{#if:{{{no_text|}}}|{{{no_text}}}|[[Image:X_mark.svg|14px|link=|alt=]] No}}
{{!}} style="text-align: right;margin-right: 0.5em" {{!}} '''{{formatnum: {{formatnum:{{{no}}}|R}} }}'''
{{!}} style="text-align: right;margin-right: 0.5em" {{!}} '''{{percentage| {{formatnum:{{{no}}}|R}} | {{#expr: {{formatnum:{{{yes}}} + {{{no}}} + {{#if:{{{blank|}}}|{{{blank}}}|0}} + {{#if:{{{other|}}}|{{{other}}}|0}}|R}} }} | pad = {{{pct_prec|2}}} }}'''
{{!}}-
{{#if:{{{blank|}}}|
{{!}} style="text-align: left;" {{!}} {{#if:{{{blanktype|}}}|{{{blanktype}}}|Phiếu đen}}
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{formatnum: {{formatnum:{{{blank}}}|R}} }}
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{percentage| {{formatnum:{{{blank}}}|R}} | {{#expr: {{formatnum:{{{yes}}} + {{{no}}} + {{#if:{{{blank|}}}|{{{blank}}}|0}} + {{#if:{{{other|}}}|{{{other}}}|0}}|R}} }} | pad = {{{pct_prec|2}}} }}
}}
{{!}}-
{{#if:{{{other|}}}|
{{!}} style="text-align: left;" {{!}} {{#if:{{{othertype|}}}|{{{othertype}}}|Khác}}
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{formatnum: {{formatnum:{{{other}}}|R}} }}
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{percentage| {{formatnum:{{{other}}}|R}} | {{#expr: {{formatnum:{{{yes}}} + {{{no}}} + {{#if:{{{blank|}}}|{{{blank}}}|0}} + {{#if:{{{other|}}}|{{{other}}}|0}}|R}} }} | pad = {{{pct_prec|2}}} }}
}}
}}
{{!}}- style="background-color:#EEEEEE"
{{#if: {{{total|}}}{{{invalid|}}} |
{{#if:{{{invalid|Ø}}}|
{{!}} style="text-align: left" {{!}} Valid votes
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{formatnum: {{#expr: {{formatnum:{{{yes}}} + {{{no}}} + {{#if:{{{blank|}}}|{{{blank}}}|0}} + {{#if:{{{other|}}}|{{{other}}}|0}}|R}} }} }}
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{percentage| {{#expr: {{formatnum:{{{yes}}} + {{{no}}} + {{#if:{{{blank|}}}|{{{blank}}}|0}} + {{#if:{{{other|}}}|{{{other}}}|0}}|R}} }} | {{formatnum:{{#if:{{{total|}}}|{{{total}}}|{{#expr: {{formatnum:{{{yes}}} + {{{no}}} + {{#if:{{{blank|}}}|{{{blank}}}|0}} + {{#if:{{{other|}}}|{{{other}}}|0}} + {{{invalid}}}|R}} }}}}|R}} | pad = {{{pct_prec|2}}} }}
{{!}}- style="background-color:#EEEEEE"
{{!}} style="text-align: left" {{!}} Sai {{#ifeq:{{{othertype|}}}|Blank votes| |{{#if:{{{blank|}}}| |hoặc phiếu đen}} }}
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{formatnum: {{{invalid|{{#expr: {{formatnum:{{{total}}}|R}} - {{#expr: {{formatnum:{{{yes}}} + {{{no}}} + {{#if:{{{blank|}}}|{{{blank}}}|0}} + {{#if:{{{other|}}}|{{{other}}}|0}}|R}} }} }}}}} }}
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{percentage| {{formatnum:{{{invalid|{{#expr: {{formatnum:{{{total}}}|R}} - {{#expr: {{formatnum:{{{yes}}} + {{{no}}} + {{#if:{{{blank|}}}|{{{blank}}}|0}} + {{#if:{{{other|}}}|{{{other}}}|0}}|R}} }} }}}}}|R}} | {{formatnum:{{#if:{{{total|}}}|{{{total}}}|{{#expr: {{formatnum:{{{yes}}} + {{{no}}} + {{#if:{{{blank|}}}|{{{blank}}}|0}} + {{#if:{{{other|}}}|{{{other}}}|0}} + {{{invalid}}}|R}} }}}}|R}} | {{{pct_prec|2}}} | pad = {{{pct_prec|2}}} }}
}}
{{!}}- style="background-color:#EEEEEE"
{{!}} style="text-align: left" {{!}} '''Total votes'''{{{totalref|}}}
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} '''{{formatnum:{{#if:{{{total|}}}|{{{total}}}|{{#expr: {{formatnum:{{{yes}}} + {{{no}}} + {{#if:{{{blank|}}}|{{{blank}}}|0}} + {{#if:{{{other|}}}|{{{other}}}|0}} + {{{invalid}}}|R}} }}}} }}'''
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} '''100.00%'''
}}|
{{!}}-
{{!}} colspan="3" {{unk|Chưa có kết quả}}
}}
|- style="background-color:#EEEEEE"
{{#if: {{both|{{{electorate|}}}|{{{total|}}}{{{invalid|}}}}}{{{turnoutpct|}}} |
{{!}} style="text-align: left" {{!}} {{#ifeq:{{{voter_registration|}}}|no|Đủ điều kiện để bỏ phiếu|Cử tri đã đăng ký}}/hết
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{formatnum: {{{electorate}}} }}
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{#if:{{{turnoutpct|}}}|{{{turnoutpct}}}%|{{percentage| {{formatnum:{{#if:{{{total|}}}|{{{total}}}|{{#expr: {{formatnum:{{{yes}}} + {{{no}}} + {{#if:{{{blank|}}}|{{{blank}}}|0}} + {{#if:{{{other|}}}|{{{other}}}|0}} + {{{invalid}}}|R}} }}}}|R}} | {{formatnum:{{{electorate}}}|R}} | 2 }}}}
}}
|}<noinclude>
{{documentation}}
</noinclude>
 
 
 
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width:25em; margin: 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"
|- style="text-align: center; background-color:#E9E9E9"